Hva leser du for tiden?

Artikkel

– Jeg har akkurat lagt bort Erlend Loes bok L. Den var tema på det siste møtet i lesegruppen jeg er medlem av. Neste bok er T. Singer av Dag Solstad. Jeg er altså inne i en periode med norske samtidsforfattere og trives med det. Solstad har vært en av mine favoritter fra jeg ble kjent med gymnaslærer Pedersen. Erlend Loe skriver befriende enkelt, friskt og humoristisk. Det blir tid til å tenke mellom linjene. Synes imidlertid at Tatt av kvinnen og Naiv Super er bedre enn L.

Jeg leser gjerne biografier og sosialrealistiske romaner. Det blir lite krim og prosa. På nattbordet ligger Anders Hegers biografi om Agnar Mykle og Frank McCourts fortelling om sin oppvekst i Irland, pluss noen bøker om Cuba!

Faglitteratur leser jeg mindre systematisk enn jeg ønsker, og jeg leser sjelden bøker. Sakspapirer til styre- og fagutvalgsmøter i Aplf tar sin tid, men de gir også mye kunnskap. Søker ellers på nettet for å finne den faglitteraturen jeg trenger. Det kan være til hjelp til utredning av en vanskelig pasient, utarbeiding av et foredrag eller skriving av en artikkel. Opptatt av hvordan vi organiserer primærhelsetjenesten. I det siste har jeg søkt kunnskap om utdanningsstillinger i allmennpraksis. Tidsskriftet og Utposten ligger for øvrig alltid lett tilgjengelig ved godstolen.

May-Brith Mandt,

Tidsskriftet

Anbefalte artikler