Utdanningsfondene og Legeforeningens ansvar

Kjell U. Sandvig Om forfatteren
Artikkel

Utdanningsfondenes dårlige økonomi har vært mye omtalt i Tidsskriftet den siste tiden. Det som imidlertid ikke har fremkommet, er at det er Legeforeningen sentralt, ikke staten, som har fordelt det totale tilskuddet på de forskjellige fondene. Det er følgelig Legeforeningen som er ansvarlig for den skjevfordeling av midlene som har ført til at en allmennpraktiker fortsatt hvert år kan søke om støtte til deltakelse ved et uendelig antall kurs, f.eks. i Hongkong, samtidig som støtten til etterutdanning for overleger ved offentlige sykehus har falt helt bort. Man blir derfor nødt til å spørre seg selv og presidenten om hvorfor Legeforeningen prøver å splitte medlemmene.

Anbefalte artikler