Influensapneumoni eller akutt lungesviktsyndrom?

Arne C. Jørgensen Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 3/2000 hadde Jan-Erik Berdal & Nils Smith-Erichsen en artikkel om fulminant influensapneumoni (1). Differensialdiagnostisk diskuterer de muligheten for sjokklungeutvikling, men avviser dette raskt med den begrunnelse at de svære infiltratene kom så hurtig. Jeg mener at begge de omtalte kasuistikker meget godt kan representere «sjokklunge» eller akutt lungesviktsyndrom hos voksne – og mener at forfatterne burde ha diskutert denne mulighet nærmere. Det typiske bildet ved akutt lungesviktsyndrom er utvikling av uttalte fortetninger med ødem, konsolidering og luftbronkogrammer i stadium II som i typiske tilfeller varer fra dag 2 til dag 5. I stadium I som kan vare 12 – 24 timer kan pasienten ha uttalt respirasjonssvikt, men nærmest normalt røntgen thorax. Det er en rekke tilstander som kan føre til utvikling av akutt lungesviktsyndrom, kanskje er influensa en av dem.

Anbefalte artikler