Ikke rør forsidebildet!

William R. Glad Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 1/2000 kommenterer kollegene Lode i Ålesund forsidebildet i nr. 28/1999 (1). Min første reaksjon på deres kommentar var denne: «Oi, oi, oi! Det var da voldsomt!» Og ennå har jeg ikke kunnet avgjøre om jeg skal le eller strigråte. Men som den dannede og hensynsfulle kollega jeg er, skal jeg i alle fall avholde meg fra fristelsen til å henfalle til ironiske bemerkninger. Man lever tross alt i et fritt land og her skal være rom for ulike – ja svært ulike – meninger og ønsker. Her sørpå – når vi ikke vet hva vi skal si – sier vi: «Dem om det.»

Jeg håper inderlig ikke at Tidsskriftet lar sin kunstneriske frihet begrenses. Det er ganske drøyt når det aktuelle bildet betegnes som «kunst» i anførselstegn og kollegene sier at slikt ikke må «presses på Legeforeningens medlemmer og deres «pårørende»/omgivelser. Det er med på å ødelegge et sunt sjelsliv.» Jeg kan vanskelig oppfatte utsagnet som annet enn et ønske om ensretting og en tydelig sensurlyst.

Kollegene i Ålesund og andre som ikke liker dette eller hint av bildene bør heller rive av forsiden!

Med dette oppfordres Tidsskriftets redaktør til å fortsette med de kunstneriske forsidene! Med bilder fra kunstens verden og sine korte, men innholdsrike kommentarer er Øivind Larsen med på å berike vårt fag! Er det noe vi leger trenger, er det nettopp slike innspill i et ikke ellers altfor åndfylt fag! Ø. Larsen og Tidsskriftet gjør en kjempejobb – og skal ha tusenfold takk!

Anbefalte artikler