Forskningsformidling skal ut til folk

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 4/2000, side 518, er riktig navn på intervjuobjektet Arild Skaug Hansen.

Anbefalte artikler