Les mer om ...

Artikkel

Antibiotika ved keisersnitt

Internasjonale anbefalinger om antibiotikaprofylakse ved alle keisersnitt følges ikke systematisk i Norge.

Antibiotikaprofylakse ved keisersnitt

Antibiotikaprofylakse ved keisersnitt

Vold

I en undersøkelse fra Buskerud angav 14 % av pasienter i allmennpraksis å ha vært utsatt for vold eller trusler. Problemet var hyppigst hos enslige foreldre og personer med sosiale problemer, men forekom sjelden hos eldre.

Voldsskader må dokumenteres og håndteres skikkelig i primærhelsetjenesten. Tannskader er vanlig og krever særlig aktsomhet.

Manglende hjælp til voldsrammede patienter

Pasienter i allmennpraksis utsatt for vold eller trusler fra noen de kjenner godt

Tann- og kjeveskader etter vold – diagnostikk og behandling på legevakten

Fastlege

Legenes tilfredshet med fastlegeordningen har sunket fra 1996 til 1999 i de fire forsøkskommunene, særlig i Trondheim. Dårlig legedekning er en hovedårsak. Konsultasjonstid er nær knyttet til legedekning.

I Danmark har man lang og god erfaring med at flere leger kan dele ansvaret for en befolkning.

Helsereformer – fremskritt eller lappverk?

Listestørrelse og kvalitet i fastlegeordningen

Seks år med fastlegeordning – hva mener fastlegene?

Betallingsvilje?

De fleste nordmenn mener at samfunnet bør bruke mer penger på helsetjenester, men viljen til selv å bidra er begrenset.

Hvor mye penger vil vi bruke på helsevesenet?

Sjögrens syndrom

Etiologien ved Sjögrens syndrom er fortsatt usikker, men det forskes på arvelighet og immunologi. En kvalitativ undersøkelse av åtte kvinner med sykdommen avdekket et mangfold av symptomer. Tretthet, tørre slimhinner og ulike former for smerte og overømfintlighetsreaksjoner var det vanligste. Behandlingen er symptomatisk.

Sjögrens syndrom

Symptomopplevelser hos kvinner med Sjögrens syndrom

Arvelighet og immunologi ved Sjögrens syndrom

Synkope

Besvimelse utredes som regel i allmennpraksis, og anamnesen er viktigst. Forsøk med vippetest tyder på at denne undersøkelsen er nyttig for å diagnostisere residiverende vasovagale og ortostatiske synkoper.

Synkopeutredning

Bruk av vippetest ved utredning av synkope

Udredning af patienter med synkope

Leddpunksjon

Norske revmatologer foretar ofte leddpunksjon med intraartikulær steroidinjeksjon. Kravene til sterilitet er beskjedne, effekten god og bivirkningene sjeldne.

Leddpunksjon i revmatologisk praksis

Ovarialcancer

Hvordan bør avansert ovarialcancer behandles?

Kontroverser ved kirurgisk behandling av avansert ovarialcancer

Anbefalte artikler