Nye retningslinjer for reiser fra april

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Målet med den nye reisepolicyen er effektivisering og besparelser. Kravene for å få reiser refundert er skjerpet, og følges ikke de nye retningslinjene, blir ikke reisen refundert.

– Medlemmer og ansatte i Legeforeningen reiser for rundt 65 millioner kroner i året. Ved å samle all reisevirksomheten gjennom ett byrå vil foreningen kunne oppnå besparelser, sier generalsekretær Harry Martin Svabø. I policyen heter det at all reisevirksomhet skal være preget av en nøktern vurdering av behovet for reisen og en kostnadsbevisst gjennomføring av nødvendige reiser. – Unntak fra reglene vil kun gjøres for reiser bestilt før 1. april, opplyser generalsekretæren.

Byrået gir råd

Ett av punktene i retningslinjene er at reiser må bestilles gjennom NSB Reisebyrå.

– For å få til en så vellykket gjennomføring av de nye retningslinjene som mulig, gis reisebyrået fullmakt til å håndheve dem, forteller Svabø. I praksis betyr dette at byrået aksepterer bestillinger bare dersom reisens formål oppgis. De vil også styre hotellbestillinger mot hoteller og transportleverandører som Legeforeningen prioriterer. På denne måten blir det også enklere for medlemmene å reise i henhold til retningslinjene.

Dersom medlemmene benytter seg av bestilling via reisebyråets Internett-sider (www.nsbr.no), gis det ytterligere rabatter på reisen. De nye retningslinjene anbefaler derfor slik bestilling. For å kunne benytte denne typen bestilling, må man registrere en reiseprofil hos reisebyrået og få et brukernavn og passord. Dette kan gjøres ved å kontakte reisebyrået. Bestillinger kan selvfølgelig også gjøres via telefon, telefaks eller e-post. Legeforeningen har sine egne kontaktpersoner i byrået og et eget telefonnummer som kan benyttes.

Britt Ingebretsen

Informasjon og bestilling

Legeforeningen sender brev til alle medlemmene der reisepolicyen og retningslinjene er vedlagt. Disse og guide for bestilling finnes i fulltekst på www.legeforeningen.no

Spørsmål kan rettes til reisekoordinator Britt Ingebretsen i Legeforeningens økonomiavdeling, telefon 23 10 92 17.

Kontaktpersonene i NSB reisebyrå er: Hilde Irene Bystrøm, Vera Braseth og Gørill M. Olsen, telefon 23 15 16 85 og telefaks 22 83 23 91. E-postadresse til byrået er bord4@stortingsgt.nsbr.no

Anbefalte artikler