Nye bestemmelser

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Kurskravet i spesialiteten geriatri skal endres og gis slik ordlyd: 130 timer, hvorav 68 timer obligatoriske kurs i geriatri fordelt på tre basiskurs. De resterende 62 timer må gjennomføres i godkjente kurs i geriatri. I tillegg kreves gjennomført kurs i administrasjon og ledelse. Kurskravet gjøres gjeldende fra 1. januar 2001.

Distriktspsykiatrisk poliklinikk, Josefines gate, Klinikk for psykiatri, Ullevål sykehus godkjennes for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri. Godkjenningen gjelder for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og for erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, konsultasjons-/liaisontjeneste og for tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og rehabiliteringssenter. Godkjenningen gjelder fra 12. januar 2000.

Hemato-onkologisk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland godkjennes med fullt tellende tjeneste som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i onkologi. Godkjenningen gjelder fra 21. januar 2000.

Anbefalte artikler