Lederstrid ved Vest-Agder Sentralsykehus

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Vi kan ikke utelukke at saken ender i retten, sier president Hans Petter Aarseth til at Vest-Agder fylkeskommune har ansatt en jordmor og en sykepleier som øverste leder av henholdsvis kvinne- og barneavdelingen ved Vest-Agder Sentralsykehus. Aarseth deltok på et møte med tillitsvalgte ved sykehuset i februar.

– Vi vurderer denne saken som en prinsipielt viktig sak, fordi sykehuset ikke har definert spørsmålet om medisinsk ansvar. Dessuten har de to som er ansatt i disse stillingene ikke kjennskap til omfanget av innholdet i de stillinger de har takket ja til, sier Aarseth.

Ifølge Aarseth er det ingen andre enn leger som kan ha det medisinske ansvaret og lede en medisinsk avdeling, da det ved slike avdelinger legges medisinsk-faglige vurderinger til grunn. Legeforeningen vil derfor nøye følge utviklingen i denne saken.

Anbefalte artikler