Kurs i nasjonale fag for utenlandske leger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

I løpet av tre dager fikk de 15 deltakerne høre om organiseringen av norsk helsevesen, trygdemedisin, kommunehelsetjenesten med smittevernloven, miljørettet helsevern, legeloven, fylkeslegenes rolle og en begrepsavklaring av hva som er forsvarlig legevirksomhet?

Stort spekter av oppgaver

– Jeg kom til Norge etter å ha blitt rekruttert gjennom legerekrutteringsprosjektet. At jeg besluttet å reise hit, er en kombinasjon av vanskelig arbeidsmarked for leger i Tyskland og utferdstrang, sier Birgit Esk. Hun var ferdig utdannet lege i Tyskland i 1998 og har vært i Tysnes kommune siden august 1999. Det er tre leger og en turnuslege i kommunen.

– Det er interessant å arbeide i primærhelsetjenesten. Spekteret av oppgaver er mye større enn hva en tilsvarende stilling i Tyskland ville bydd på. Der ville for eksempel gravide og småbarn gått til henholdsvis gynekolog og barnelege, forteller Esk. Opplæring om trygdevesen, sykmelding, attføring og uføretrygd synes hun har vært særdeles nyttig.

– Jeg får flere pasienter med problemstillinger innen disse feltene og regelverket må settes inn i en sammenheng for å få den rette forståelse, sier hun. Esk har begynt i veiledningsgruppe for å bli spesialist i allmennmedisin og er i Bergen hver 14. dag.

– Dette er både faglig stimulerende og sosialt hyggelig. Det er to andre tyske leger i gruppen, og det gjør av og til godt å kunne snakke morsmålet sitt, sier hun. Hun synes imidlertid ikke at det er like lett å bli integrert som innflytter.

Liker Norge

Nederlandske Jan Schepel var ferdig lege i 1995 og kom til Norge i mai i fjor. Han er assistentlege ved Nevrologisk avdeling ved Fylkessjukehuset i Haugesund.

– Vi hadde bestemt oss for å forlate Nederland. Det var for trangt og for mange mennesker for oss, forteller Schepel. Han kan ikke få fullrost tilretteleggingen fra sykehusets side. – Det er ganske mange utenlandske assistentleger ved sykehuset, det er svært gode arbeidsforhold, bosituasjonen er fin og jeg har det helt topp, forteller Schepel.

Birgit Esk og Jan Schepel sammen med kurslederne Karin Skarsaune og Stig Eide. Foto E.J. Andersen

– Kurset i nasjonale fag har vært svært viktig for å få et bilde av hvordan helsesystemet fungerer og hvordan jeg kan fungere her. Undervisningskreftene har vært entusiastiske, og det er flott. Særlig viktig for meg har også det juridiske aspektet ved sakene vært, sier Schepel.

Større faglig trygghet

– Det viktigste ved kurset er at legene ser at det faglige innholdet i medisinsk praksis ofte er lik hjemlandets, men at måten praksisen organiseres på, er ulik. Å ha kjennskap til hvordan helsevesenet er bygd opp og hvordan ulike ordninger i helsetjenesten fungerer, betyr mye for å praktisere medisin, sier Karin Skarsaune, rådgiver hos Fylkeslegen i Finnmark. Hun var kursleder sammen med Stig Eide fra studieadministrasjonen ved Det medisinske fakultet i Tromsø.

– Norsk kommunal virksomhet kan være komplisert, men for en kommunelege I er det nesten en forutsetning for å fylle jobben, mener hun.

Skarsaune forteller at det ikke er planlagt noen oppfølging av det første kurset. Hun ber kolleger og fagmiljøer om å være positive og sørge for at de utenlandske legene føler seg velkommen som kolleger.

Anbefalte artikler