Endring av likestillingsloven

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter i hovedsak endringsforslagene i høringsdokumentet. Foreningen er spesielt fornøyd med at loven skal tilrettelegge for likestilling og ikke bare være en ikke-diskrimineringslov.

Legeforeningen påpeker at det ikke er skrevet kommentarer og gjort endringsforslag i forhold til §4 om ansettelser. Foreningen er opptatt av de gravides rettigheter ved ansettelser i vikariater, og mener at stillingsvernet ved dagens lovtekst er for dårlig.

Det er foreslått at det i §14 om klagenemnd gjøres endringer for å utvide nemndens kompetanse, noe Legeforeningen er sterkt uenig i. Foreningen tror at dette kan føre til at nemndens avgjørelser får innflytelse på forberedelsen av saker til Arbeidsretten og dermed påvirke avgjørelsene som fattes der.

Det foreslås å utvide kravene til kjønnsrepresentasjon i styrer, utvalg, råd og delegasjoner, noe Legeforeningen støtter. Forslaget om krav til redegjørelse for likestilling i årsberetninger gir Legeforeningen også sin støtte til.

Hele høringsuttalelsen finnes på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler