Fotofobi og fonofobi ved primære hodepiner

Jolanta Vanagaite Vingen Om forfatteren
Artikkel

Begrepene fotofobi og fonofobi kan defineres som overfølsomhet for lys eller lyd som medfører ubehag eller smerte. Disse fenomenene er typisk til stede ved migreneanfall og brukes i de diagnostiske kriteriene for migrene. Det kan skape diagnostiske problemer at disse symptomene også kan være til stede ved andre typer hodepiner. Til nå har fotofobi og fonofobi i liten grad vært studert med kvantitative metoder og oftest bare ved å spørre pasienter om økt lys- og lydfølsomhet.

Avhandlingens tittel

Photophobia and phonophobia in primary headaches

Utgår fra

Nevrologisk avdeling

Regionsykehuset i Trondheim

Disputas 21.12. 1999

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

epinetyper, og at man finner økt følsomhet på begge sider ved ensidige hodepiner peker på sentralnervøse mekanismer bak disse fenomenene.

Anbefalte artikler