Fotofobi og fonofobi ved primære hodepiner

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Begrepene fotofobi og fonofobi kan defineres som overfølsomhet for lys eller lyd som medfører ubehag eller smerte. Disse fenomenene er typisk til stede ved migreneanfall og brukes i de diagnostiske kriteriene for migrene. Det kan skape diagnostiske problemer at disse symptomene også kan være til stede ved andre typer hodepiner. Til nå har fotofobi og fonofobi i liten grad vært studert med kvantitative metoder og oftest bare ved å spørre pasienter om økt lys- og lydfølsomhet.

  Avhandlingens tittel

  Photophobia and phonophobia in primary headaches

  Utgår fra

  Nevrologisk avdeling

  Regionsykehuset i Trondheim

  Disputas 21.12. 1999

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  epinetyper, og at man finner økt følsomhet på begge sider ved ensidige hodepiner peker på sentralnervøse mekanismer bak disse fenomenene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media