Å møte det uvanlige med et kjærlig ønske om innsikt

Artikkel

Tittelen tatt helt bokstavelig, gir en begrenset målgruppe. Få fungerer som rådgivere overfor klienter med uvanlig kjønnsopplevelse. Mange klienter ville likevel ha stor nytte av flere terapeuter med større kunnskaper om problemer knyttet til kjønnsvariasjoner. Boken forteller om hvordan man kan forholde seg til slike problemer. Den representerer en mer oppdatert forståelse enn mye av det øvrige på markedet. Forfatteren formidler en innsikt i både terapeut- og klientsiden når det gjelder disse spørsmålene. Ettner beskriver en mange hundreårig utvikling av kjønnsforståelse og terapeutisk tenkning omkring kjønn. Hun forteller systematisk, språket er uvanlig enkelt og lettlest, og hun bruker mange eksempler og anekdoter som

gjør stoffet levende.

Autoritative og ofte innsiktsløse religiøse og «vitenskapelige» oppfatninger om kjønn og kjønnsuttrykk gjør tilværelsen tyngre for de uvanlig kjønnede. Disse oppfatningene tar Ettner et vennlig, men bestemt oppgjør med. Selv om hun ikke stiller spørsmål ved selve grunnlaget for diagnostikken på dette området, viser hun både kunnskap om og kjærlighet til sin terapeutiske målgruppe.

Aldri har jeg lest en så levende, omfattende og kjærlig beskrivelse av Harry Benjamin, mannen som la grunnlaget for moderne behandling av transseksuelle. Hans plass i Ettners bok blir bokens beste kapittel. I senere kapitler beskriver hun den terapeutiske verdens avvisende reaksjoner på Benjamins tanker og innsikter, inntil hun selv blir stående som en representant for en videreføring av «Benjaminismen». Ettners styrke ligger i hennes lette fremstillingsmåte mer enn i en dyp og omfattende innsikt. Det blir derfor ikke så veldig mye nytt å finne for den allerede velinformerte leser, men dem finnes det nok få av på dette feltet. Ettners bok er egnet til å øke antallet.

Esben Benestad

Grimstad MPAT-Institutt

Grimstad

Anbefalte artikler