God lærebok i barne- og ungdomspsykiatri

Artikkel

Boken viderefører den danske læreboken i barnepsykiatri som kom ut i 1988 av de samme redaktører, nå med tillegg av Tove Aarkrog som representant for ungdomspsykiatrien. Boken henvender seg til studenter innen medisin og psykologi, men alle faggrupper innen barne- og ungdomspsykiatri samt leger innen voksenpsykiatri, pediatri og allmennmedisin vil ha nytte av den.

Boken er grei og oversiktlig med et lettfattelig språk. Layouten er enkel og tiltalende, og har få men tilstrekkelige illustrasjoner. En rekke klinikere har skrevet hver sine kapitler. Styrken med dette er at forfatterne er godt oppdaterte på sine interesseområder. Svakheten er at denne formen lett gir et oppstykket inntrykk. Samlet har imidlertid redaktørene lykkes i å få kapitlene til å henge godt sammen.

Boken er oppdatert og utvidet. For eksempel er spedbarnspsykiatri og ungdomsårenes psykologi og psykopatologi tatt med. Likeledes er relasjonen mellom psykiske forstyrrelser hos barn, unge og voksne behandlet. Nyere behandlingsformer som kognitive, systemorienterte og biologiske metoder har fått sin plass. Diagnosesystemet ICD-10 med det multiaksiale systemet innen barne- og ungdomspsykiatri blir gjennomgått.

Utvikling som et gjennomgående tema, er bokens styrke: Hvilke likheter og forskjeller er det mellom normal og patologisk utvikling? Behovet for å se psykiske symptomer i et utviklingsmessig perspektiv blir understreket. Forekomst av de ulike sykdomstilstandene behandles under de respektive kapitlene, men det er vanskelig å få en samlet oversikt over omfanget av psykiske lidelser. Jeg savner derfor et eget kapittel om epidemiologi når det gjelder psykiatriske forstyrrelser hos barn og unge og en diskusjon om hva dette innebærer.

Hvert kapittel har en kort litteraturliste, som av og til blir i korteste laget. Det ville vært ønskelig med en bredere litteraturhenvisning for interesserte lesere. Likedan hadde det vært en fordel om henvisningene i tillegg hadde vært samlet bak i boken.

Dette er en god og anbefalelsesverdig lærebok i barne- og ungdomspsykiatri.

Ingrid Spurkland

Senter for barne- og ungdomspsykiatri

Oslo

Anbefalte artikler