Ultralydundersøkelse av ledd og seneskjeder ved revmatiske sykdommer

Haugeberg G, Andrup O, Lilleås FG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ultralydteknologien har i løpet av de siste 10-20 år utviklet seg til også å innbefatte undersøkelse av muskel- og skjelettsystemet. Ultralyd er egnet til undersøkelse og diagnostisering av betennelsessykdommer i muskel- og seneapparatet, og vil sannsynligvis i den nærmeste fremtid bli et viktig hjelpemiddel for alle revmatologer.

Ved ultralydundersøkelse kan man skille mellom forskjellige patologisk-anatomiske strukturer som er involvert i inflammatoriske sykdomsprosesser. Ultralydundersøkelse muliggjør både påvisning av væske og synoviale forandringer i ledd og sener og ødeleggelse av leddoverflaten (f.eks. usurer). Ultralydundersøkelse av hofteleddet representerer et stort fremskritt, fordi klinisk undersøkelse av hofteledd ikke gir mulighet til påvisning av leddhevelse. Fordelene med ultralyd er mange. Den største begrensning ligger i at man er avhengig av ferdighetene til den som utfører undersøkelsen.

Anbefalte artikler