Transformert migrene - kronisk daglig hodepine

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Behandling av kronisk daglig hodepine er vanskelig. Ved Vest-Agder Sentralsykehus, Nevrologisk avdeling, har vi bruktdihydroergotamin som ledd i en større behandlingsintervensjon overfor pasienter med slik hodepine. Vi gjorde etstrukturert telefonintervju våren 1997 for å vurdere effekten av behandlingen som ble gitt i løpet av 1996. Artikkelenomtaler 17 pasienter. Åtte rapporterte om bedring av hodepinesituasjonen året etter intervensjonen.

  Vi tror at den viktigste behandling for disse pasientene er medikamentavgiftning og økt egenforståelse av hodepine.Dessuten er det avgjørende å hjelpe pasienten til å kunne håndtere sin hodepine på en konstruktiv måte. Vi tror at vedbruk av dihydroergotamin kan det være lettere for flere pasienter å gjennomgå en slik behandlingsintervensjon, ved atde initiale smerter ved medikamentavgiftning mildnes. Dessverre mangler kontrollerte studier. Vi synes at de kriteriersom er utarbeidet av International Headache Society (IHS), ofte er vanskelig å benytte for denne pasientgruppen.Innføring av en diagnostisk merkelapp for gruppen ville være nyttig. De fleste slike hodepiner kan betegnes somtransformert migrene, og innføring av et slikt diagnostisk begrep kan gjøre det lettere å utforme forslag tilbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media