Transformert migrene - kronisk daglig hodepine

Bøe MG, Monstad P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Behandling av kronisk daglig hodepine er vanskelig. Ved Vest-Agder Sentralsykehus, Nevrologisk avdeling, har vi brukt dihydroergotamin som ledd i en større behandlingsintervensjon overfor pasienter med slik hodepine. Vi gjorde et strukturert telefonintervju våren 1997 for å vurdere effekten av behandlingen som ble gitt i løpet av 1996. Artikkelen omtaler 17 pasienter. Åtte rapporterte om bedring av hodepinesituasjonen året etter intervensjonen.

Vi tror at den viktigste behandling for disse pasientene er medikamentavgiftning og økt egenforståelse av hodepine. Dessuten er det avgjørende å hjelpe pasienten til å kunne håndtere sin hodepine på en konstruktiv måte. Vi tror at ved bruk av dihydroergotamin kan det være lettere for flere pasienter å gjennomgå en slik behandlingsintervensjon, ved at de initiale smerter ved medikamentavgiftning mildnes. Dessverre mangler kontrollerte studier. Vi synes at de kriterier som er utarbeidet av International Headache Society (IHS), ofte er vanskelig å benytte for denne pasientgruppen. Innføring av en diagnostisk merkelapp for gruppen ville være nyttig. De fleste slike hodepiner kan betegnes som transformert migrene, og innføring av et slikt diagnostisk begrep kan gjøre det lettere å utforme forslag til behandling.

Anbefalte artikler