Sentralstimulerende legemidler og misbrukspotensial ved hyperkinetisk forstyrrelse

Aanonsen NO Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Medisinsk bruk av metylfenidat både til barn og voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD synes i praksis ikke å medføre risiko for stoffmisbruk, alvorlige komplikasjoner eller medikamentavhengighet. Nyere farmakokinetiske PET-studier synes å støtte at misbrukspotensialet er beskjedent. Pågående misbruksproblematikk er en absolutt kontraindikasjon, tidligere stoffmisbruk og kriminalitet er relative kontraindikasjoner. Metylfenidat er førstevalgspreparat ved hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD hos voksne.

Effekten av dekstroamfetamin hos voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD er sparsomt dokumentert, og behandlingen krever kontrolltiltak pga. misbrukspotensial. Ved tidligere misbruksproblematikk er dekstroamfetamin etter vårt syn kontraindisert.

Anbefalte artikler