Sentralstimulerende legemidler og misbrukspotensial ved hyperkinetisk forstyrrelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Medisinsk bruk av metylfenidat både til barn og voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD synes i praksis ikke åmedføre risiko for stoffmisbruk, alvorlige komplikasjoner eller medikamentavhengighet. Nyere farmakokinetiskePET-studier synes å støtte at misbrukspotensialet er beskjedent. Pågående misbruksproblematikk er en absoluttkontraindikasjon, tidligere stoffmisbruk og kriminalitet er relative kontraindikasjoner. Metylfenidat erførstevalgspreparat ved hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD hos voksne.

  Effekten av dekstroamfetamin hos voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/AD/HD er sparsomt dokumentert, ogbehandlingen krever kontrolltiltak pga. misbrukspotensial. Ved tidligere misbruksproblematikk er dekstroamfetamin ettervårt syn kontraindisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media