Omsorg for etterlatte etter selvmord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fagfolk som har arbeidet med etterlatte etter selvmord har etterlyst systematisk hjelp og bistand, spesielt til barn.Målet for studien var å evaluere det totale offentlige hjelpetilbudet for etterlatte etter selvmord blant unge (< 30år) i et barne-og-familie-perspektiv. Man ønsket å kartlegge organisering og innhold av hjelpen, og, om nødvendig, giråd på tiltakssiden. En landsomfattende spørreskjemaundersøkelse ble besvart av 321 av 481 norske kommuner/bydeler(67%). Et underutvalg fra 266 kommuner der man angav å ha egne tilbud for etterlatte etter selvmord, er analysert ogpresenteres i artikkelen. Data ble analysert etter kvantitative og kvalitative analysemetoder.

  Omsorgstilbudet varierer på landsbasis. Kommunelege og prest er sentrale i omsorgstilbudet over hele landet, menspsykologisk/psykiatrisk kompetanse noe oftere finnes i Sør-Norge,i bykommuner og i større kommuner.I de flestekommunene kommer hjelpeapparatet raskt i kontakt med de etterlatte, men kontaktetableringsmåten synes tilfeldig,oppfølgingstiden varierer og barneomsorgen er mangelfull. Et bedre omsorgstilbud og økt tilgjengelighet til tilbudetsynes å være mest vanlig i mindre kommuner og i kommuner med fast koordinator, kriseteam og skriftlige rutiner foromsorgen. En handlingsplan for krise- og sorgberedskap bør utarbeides i kommunene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media