Nitrogenmonoksid i nese og bihuler - luftveienes fysiologi i et nytt perspektiv

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Nitrogenmonoksid (NO) er et viktig signalmolekyl i en rekke fysiologiske og patofysiologiske prosesser i kroppen. NOspiller en viktig rolle i reguleringen av sirkulasjon og blodtrykk, i mage-tarm-kanalen og i koagulasjons-, nerve-,immun- og respirasjonssystemet. Funn av overraskende høye NO-konsentrasjoner i nese og bihuler setter nesensfysiologiske rolle i et nytt perspektiv. NO i de konsentrasjoner som finnes i nese og bihuler, hemmer formering avvirus og bakterier og fremmer slimhinnenes ciliefunksjon. Inhalasjon av NO fra nesen øker oksygenopptaket i lungene vedå bedre forholdet mellom ventilasjon og blodstrøm i lungene. NO har imidlertid, i likhet med en rekke andresignalmolekyler, både gunstige og ugunstige effekter. Ved inflammasjonstilstander som astma og allergisk rhinittproduseres unormalt mye NO, mens NO-konsentrasjonen er redusert ved cystisk fibrose og andre tilstander med forstyrretciliemotilitet, ved sinusitt og etter tobakksrøyking og inntak av alkohol. Måling av NO i luft fra nese og lunger haret stort potensial som markør ved diagnostikk og oppfølging av lidelser i luftveiene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media