Myelomatose og lavt serum-vitamin B12-nivå

Heyerdahl F, Kildahl-AndersenO Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


En del myelomatosepasienter har større tendens til lavt vitamin B12-nivå enn andre. Årsaken til dette er ikke fullstendig klarlagt. Det sentrale spørsmål er om disse pasientene bør ha substitusjonsbehandling med vitamin B12.

Vi vil belyse emnet med en sykehistorie hvor det forelå megaloblastær anemi og myelomatose, og med en gjennomgang av noen av de få artikler som finnes om problemet.

Myelomatosepasienter er ofte eldre mennesker, og har dermed økt forekomst av hypo- og aklorhydri. Det er vist at myelomceller har et større opptak og forbruk av vitamin B12 enn normale beinmargsceller, og at vitaminet kan være nødvendig for paraproteinsyntese. Det er mulig at disse forhold kan gjøre myelomatosepasienter mer sårbare for utvikling av megaloblastær anemi.

I tillegg til cellegiftbehandling for myelomatose fikk vår pasient substitusjonsterapi med vitamin B12, noe han tålte godt. Man kan imidlertid ikke utelukke at vitamin B12-substitusjon kan akselerere myelomatosesykdommen, og dette bør tas i betraktning når slik substitusjonsbehandling vurderes. Fortsatt er mye omkring problemstillingen uavklart, og flere undersøkelser er nødvendig for å kunne gi sikre retningslinjer.

Anbefalte artikler