Mosaikkplastikk ved leddbruskskader i kne

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Leddbrusk har svært liten evne til regenerasjon. Fokale skader i kneets leddbrusk vil vanligvis bestå, forårsakesmerter, hevelse, opphaking og redusert funksjon og kan sannsynligvis disponere for artroseutvikling. Tradisjonellebehandlingsmetoder synes ikke å gi gode langtidsresultater. De siste årene er det lansert to nye behandlingsmetoder,autotransplantasjon av bruskceller og osteokondrale sylindergraft (mosaikkplastikk), som tar sikte på reetablerehyalinliknende brusk. Ved mosaikkplastikk flyttes brusk fra områder med liten vektbelastning i kantene av trochlea ikneet til fokale brusklesjoner i vektbelastet område i samme kne.

  Siden mars 1998 har vi utført 35 operasjoner hos 33 pasienter med median alder 35 år. Lesjonene hadde mediant arealpå 2,8 cm2 og var lokalisert til femurkondyler, trochlea eller patella. Resultateneble vurdert prospektivt. 6-12 måneder postoperativt fant vi signifikant bedring av Lysholms kneskåre, fra 40 (SD 14)preoperativt til 84 (SD 14) (p < 0,001), og av modifisert Cincinnati-kneskåre (smerte, hevelse,sviktfølelse, opphaking og knefunksjon totalt sett).

  Mosaikkplastikk synes så langt å gi god bedring av symptomer og knefunksjon. Metoden er teknisk noe vanskelig,særlig ved artroskopisk tilgang. Det er få komplikasjoner. Mosaikkplastikk bør kunne vurderes ved moderat storebrusklesjoner (1-5 cm2) på femurkondyler, trochlea og patella.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media