Hvordan kan vi legitimere vitenskapelig virksomhet?

Pedersen R Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I filosofien og etikken har man alltid vært opptatt av hva som er formålet med forskning og vitenskap. Dette er nær knyttet til de verdier som har legitimert vitenskapelig virksomhet. I denne artikkelen diskuteres disse verdiene nærmere: selvrealisering, samfunnsnytte og metodologiske normer som verdinøytralitet, åpenhet og autonomi. De ulike verdiene springer ut fra ulike historiske epoker, men de har fortsatt stor betydning, f.eks. for prioritering av forskning.

Anbefalte artikler