Hvordan kan vi legitimere vitenskapelig virksomhet?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I filosofien og etikken har man alltid vært opptatt av hva som er formålet med forskning og vitenskap. Dette er nærknyttet til de verdier som har legitimert vitenskapelig virksomhet. I denne artikkelen diskuteres disse verdienenærmere: selvrealisering, samfunnsnytte og metodologiske normer som verdinøytralitet, åpenhet og autonomi. De ulikeverdiene springer ut fra ulike historiske epoker, men de har fortsatt stor betydning, f.eks. for prioritering avforskning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media