Etikksider på Internett

Artikkel

Det finnes flere nettsteder om etikk som holder høy kvalitet. Samtlige lenker som Lars Johan Materstvedt anbefaler, finnes på Legeforeningens Internettsider: www.legeforeningen.no/etikk/main.htm

Nettstedet Ethics Updates (http://ethics.acusd.edu/index.html) holder høy faglig kvalitet. Under Ethical Theory finner man introduksjonsartikler om bl.a. moralteori, etisk relativisme, etisk egoisme, metaetikk, utilitarisme (nyttefilosofi), rettighetsteori, Aristoteles og Kant. Hva sistnevnte angår, kan man til og med spille av en forelesning Hinman har holdt om Kants moralfilosofi, og man kan lese tekster av og om Kant. Under Applied Ethics finnes temaer som abort, eutanasi, straff og dødsstraff, dyrs rettigheter, miljøetikk, reproduksjonsteknologi og bioetikk, tematikkene rase/etnisitet, og fordelingsrettferdighet.

Videre har man Additional Resources, hvor man kan delta i diskusjonsgrupper, lese og kommentere kommende artikler, lese klassiske verk i moralfilosofi som f.eks. Platons Staten, lese om og delta i diskusjonen om kasuistikker, benytte seg av en etikk-ordliste, sjekke nyheter, lære hvordan bruke Internett i undervisning og forskning, se innholdsfortegnelsen i profesjonelle etikktidsskrifter og sjekke kalenderen for kommende etikkonferanser. Fra mange av temaene kan man lenke seg videre til et utall relevante Internett-adresser.

Ethics on the World Wide Web, med underkategorien Medical Ethics (http://commfaculty.fullerton.edu/lester/ethics/medical.html) er et godt utgangspunkt for videre vandring. Her finnes lenker til litteraturdatabasen National Reference Center for Bioethics Literature, foruten lenker til Medical Ethics Exhibit, American Society of Law, Medicine and Ethics og Genetics & Ethics (som bl.a. bringer deg videre til Humane Genome Project).

Applied Ethics Resources on WWW (http://www.ethics.ubc.ca/resources/) er også et godt utgangspunkt for vandring på nettet. Det inneholder bl.a. kategoriene helseetikk, forretningsetikk, etikk vedrørende bruken av IT, medieetikk, vitenskaps- og teknologietikk, profesjonsetikk og etikk vedrørende dyreforsøk.

Norges forskningsråd, Etikkprogrammet (http://home.sol.no/~etikk/index.htm). Dette programmet ble opprettet i 1991 med en tidsramme på ti år. Det dreier seg om norsk forskning innen grunnlagsetikk og områdeetikk. Her finnes programnotat, oversikt over kurs/konferanser, oversikt over doktoravhandlinger utgått fra programmet, oversikt over fullførte og pågående prosjekter samt kalender. Her finnes også nyttige lenker til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, bladet Etikkinformasjon samt lenker til kronikker og intervjuer.

– Lars Johan Materstvedt

Anbefalte artikler