Etikksider på Internett

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det finnes flere nettsteder om etikk som holder høy kvalitet. Samtlige lenker som LarsJohan Materstvedt anbefaler, finnes på Legeforeningens Internettsider: www.legeforeningen.no/etikk/main.htm

  Nettstedet Ethics Updates (http://ethics.acusd.edu/index.html) holder høy faglig kvalitet. Under EthicalTheory finner man introduksjonsartikler om bl.a. moralteori, etisk relativisme, etisk egoisme, metaetikk, utilitarisme(nyttefilosofi), rettighetsteori, Aristoteles og Kant. Hva sistnevnte angår, kan man til og med spille av enforelesning Hinman har holdt om Kants moralfilosofi, og man kan lese tekster av og om Kant. Under Applied Ethics finnestemaer som abort, eutanasi, straff og dødsstraff, dyrs rettigheter, miljøetikk, reproduksjonsteknologi og bioetikk,tematikkene rase/etnisitet, og fordelingsrettferdighet.

  Videre har man Additional Resources, hvor man kan delta i diskusjonsgrupper, lese og kommentere kommende artikler,lese klassiske verk i moralfilosofi som f.eks. Platons Staten, lese om og delta i diskusjonen om kasuistikker, benytteseg av en etikk-ordliste, sjekke nyheter, lære hvordan bruke Internett i undervisning og forskning, seinnholdsfortegnelsen i profesjonelle etikktidsskrifter og sjekke kalenderen for kommende etikkonferanser. Fra mange avtemaene kan man lenke seg videre til et utall relevante Internett-adresser.

  Ethics on the World Wide Web, med underkategorien Medical Ethics (http://commfaculty.fullerton.edu/lester/ethics/medical.html)er et godt utgangspunkt for videre vandring. Her finnes lenker til litteraturdatabasen National Reference Center forBioethics Literature, foruten lenker til Medical Ethics Exhibit, American Society of Law, Medicine and Ethics ogGenetics & Ethics (som bl.a. bringer deg videre til Humane Genome Project).

  Applied Ethics Resources on WWW (http://www.ethics.ubc.ca/resources/) er også et godt utgangspunkt forvandring på nettet. Det inneholder bl.a. kategoriene helseetikk, forretningsetikk, etikk vedrørende bruken av IT,medieetikk, vitenskaps- og teknologietikk, profesjonsetikk og etikk vedrørende dyreforsøk.

  Norges forskningsråd, Etikkprogrammet (http://home.sol.no/~etikk/index.htm). Dette programmet ble opprettet i 1991med en tidsramme på ti år. Det dreier seg om norsk forskning innen grunnlagsetikk og områdeetikk. Her finnesprogramnotat, oversikt over kurs/konferanser, oversikt over doktoravhandlinger utgått fra programmet, oversikt overfullførte og pågående prosjekter samt kalender. Her finnes også nyttige lenker til Den nasjonale forskningsetiskekomité for medisin, Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi, Den nasjonaleforskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, bladet Etikkinformasjon samt lenker til kronikker ogintervjuer.

  – Lars Johan Materstvedt

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media