Behandling av neonatal hyperbilirubinemi med BiliBed

Lindgren C, Nilsson T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En åpen kryssundersøkelse av 22 nyfødte, friske barn ble gjennomført for å kartlegge effektivitet og eventuelle fordeler med ett nytt behandlingsredskap for fototerapi, BiliBed. Eliminasjon av bilirubin, forandringer av kroppstemperatur, væskebalanse, hjerte- og pustefrekvens samt observert motorisk uro under behandling med BiliBed ble undersøkt og sammenliknet med målte verdier for dem som ble behandlet med konvensjonell fototerapi. Begge behandlingsformer var likeverdige med hensyn til reduksjon av serum-bilirubin. Hjertefrekvens og pustefrekvens var signifikant lavere ved behandling med BiliBed. Foreldrene til barna som ble behandlet med BiliBed, var svært fornøyde. Ingen ulemper ble notert. BiliBed kan bli et viktig redskap ved eventuell hjemmebehandling av ukomplisert hyperbilirubinemi hos nyfødte.

Anbefalte artikler