Behandling av neonatal hyperbilirubinemi med BiliBed

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En åpen kryssundersøkelse av 22 nyfødte, friske barn ble gjennomført for å kartlegge effektivitet og eventuellefordeler med ett nytt behandlingsredskap for fototerapi, BiliBed. Eliminasjon av bilirubin, forandringer avkroppstemperatur, væskebalanse, hjerte- og pustefrekvens samt observert motorisk uro under behandling med BiliBed bleundersøkt og sammenliknet med målte verdier for dem som ble behandlet med konvensjonell fototerapi. Beggebehandlingsformer var likeverdige med hensyn til reduksjon av serum-bilirubin. Hjertefrekvens og pustefrekvens varsignifikant lavere ved behandling med BiliBed. Foreldrene til barna som ble behandlet med BiliBed, var svært fornøyde.Ingen ulemper ble notert. BiliBed kan bli et viktig redskap ved eventuell hjemmebehandling av ukompliserthyperbilirubinemi hos nyfødte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media