Behandling av diabetes mellitus med transplantasjon av immunbeskyttet øyvev fra pancreas

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Allotransplantasjon (transplantasjon av menneskevev) med insulinproduserende celler til pasienter med diabetes mellitushar de siste årene gitt gode resultater, men denne behandlingen er begrenset av mangel på humant insulinproduserendeøyvev. Et alternativ er derfor å erstatte humane b-celler med b-celler fra gris. Svineinsulin er identisk med humantinsulin bortsett fra en enkelt aminosyre, og har vært benyttet til behandling av pasienter med diabetes inntilrekombinant humant insulin ble tilgjengelig.

  Xenotransplantasjon (transplantasjon av vev fra dyr til menneske) byr imidlertid på mange problemer. Blant annet hardet vist seg vanskelig å hindre at transplantatet blir ødelagt av vertens immunsystem. Ved å innkapsleinsulinproduserende øyvev i alginat har man klart å hindre rejeksjon av transplantatet. Alginatkapselen fungerer som enfysisk immunbarriere mellom det insulinproduserende øyvev og kroppens immunapparat. Denne barrieren må være så åpen atsukker og de nødvendige næringsstoffer fritt kan diffundere inn til cellene samtidig som insulin og avfallsstoffer fracellene kan slippe ut. Formålet med denne teknologien er å utvikle en alginatkapsel som kan gi langvariginsulinproduksjon i insulinproduserende celler uten bruk av immunsuppresjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media