Abort - eit familieplanleggingsmiddel og ein menneskerett

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Abort førekjem i alle samfunn, og kring 20% av alle svangerskap ender i abort - lovleg eller ulovleg. Slik vert abortnytta som eit familieplanleggingsmiddel rundt om i verda.

  Kairo-dokumentet seier at ein ikkje i noko tilfelle skal fremje abort som eit familieplanleggingsmiddel. Abort kjemofte i konflikt med religion og moral, og verdssamfunnet ynskjer difor ikkje å sjå røyndomen i auga.

  Handhevinga av menneskerettane som gjev kvinna rett til liv og rett til å styre sin eigen reproduktivitet, medretten til trygge og lett tilgjengelege abortar, er ein føresetnad for ei frigjering av kvinna i hennar seksuelle ogreproduktive liv.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media