Normal implantasjon er viktig for å unngå svangerskapskomplikasjoner og sykdommer senere i livet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Normal placentering er viktig for å unngå svangerskapskomplikasjoner og sykdommer senere i livet. Infertilitet,spontanaborter, vekstretardasjon, intrauterin død og preeklampsi kan være forårsaket av de samme etiologiskebetingelser. Det kliniske bildet er kun uttrykk for forskjellig alvorlighetsgrad. Disse tilstander oppstår som regel pågrunn av suboptimal implantasjon av det befruktede egg og embryo i det decidualiserte endometriet. Implantasjon er etresultat av interaksjon mellom trofoblastceller og maternelt vev, og styres i stor grad av et komplekst samspill mellomoverflatemolekyler på trofoblastlaget og celler i livmoren. Cytokiner, enzymer, reseptorer, adhesjonsmolekyler ogegenskaper ved matriks spiller også en viktig rolle. Defekt placentering kan i tillegg til svangerskapskomplikasjonerføre til "programmering". Dårlig vekst in utero er assosiert med hypertensjon og diabetes senere i livet. Overinvasjonav trofoblaster kan resultere i placenta accreta/pancreta og uterusruptur. Underinvasjon kan føre til preeklampsi,vekstretardasjon og spontanaborter. Reproduksjonsbiologiske studier tar sikte på å avdekke hvilke fysiologiskemekanismer som finner sted for å opprettholde den rette balansen mellom invaderende trofoblaster og materneltforsvar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media