Normal implantasjon er viktig for å unngå svangerskapskomplikasjoner og sykdommer senere i livet

Bjercke S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Normal placentering er viktig for å unngå svangerskapskomplikasjoner og sykdommer senere i livet. Infertilitet, spontanaborter, vekstretardasjon, intrauterin død og preeklampsi kan være forårsaket av de samme etiologiske betingelser. Det kliniske bildet er kun uttrykk for forskjellig alvorlighetsgrad. Disse tilstander oppstår som regel på grunn av suboptimal implantasjon av det befruktede egg og embryo i det decidualiserte endometriet. Implantasjon er et resultat av interaksjon mellom trofoblastceller og maternelt vev, og styres i stor grad av et komplekst samspill mellom overflatemolekyler på trofoblastlaget og celler i livmoren. Cytokiner, enzymer, reseptorer, adhesjonsmolekyler og egenskaper ved matriks spiller også en viktig rolle. Defekt placentering kan i tillegg til svangerskapskomplikasjoner føre til “programmering”. Dårlig vekst in utero er assosiert med hypertensjon og diabetes senere i livet. Overinvasjon av trofoblaster kan resultere i placenta accreta/pancreta og uterusruptur. Underinvasjon kan føre til preeklampsi, vekstretardasjon og spontanaborter. Reproduksjonsbiologiske studier tar sikte på å avdekke hvilke fysiologiske mekanismer som finner sted for å opprettholde den rette balansen mellom invaderende trofoblaster og maternelt forsvar.

Anbefalte artikler