Nordiske legeforeninger på Internett

Artikkel

Internettsatsingen varierer mellom de nordiske landenes legeforeninger. Den danske legeforeningen stiller i en klasse for seg. Med 14 heltidsansatte og noe innleid hjelp er Internett blitt til en stor og viktig informasjonskanal mot medlemmene.

www.dadl.dk

Den Almindelige Danske Lægeforening har utviklet en Internettjeneste for sine medlemmer, DADLNET, som i det vesentlige kun er åpen for medlemmene. Neste års budsjett for gratis Internett-abonnement, utvikling og drift av sidene er på 5,7 millioner danske kroner. Legeforeningens landsstyremøte tidligere i år var preget av generell misnøye med pengeforbruket i sekretariatet, men nettsatsingen ønsket representantene likevel å videreføre. Nettsidene blir mye brukt og nettredaksjonen fikk mye ros for tilbudet som er etablert. De danske legene fikk ved etableringen av DADLNET i januar i fjor tilbud om gratis Internett-abonnement, og det har ca. 11000 medlemmer benyttet seg av. Om lag 1000 unike brukere logger seg på hver dag. DADLNET består av bl.a. medisinfortegnelse, debattforum, resymeer fra avisenes helsenyheter, medlemsdatabase, og i tjenesten Erverv har medisinske firmaer tilgang til å reklamere for produktene sine.

www.fimnet.fi

I Finland er det et kommersielt selskap, eid av legeforeningen, som utvikler og oppdaterer legeforeningens Internett-sider. FIMnet er en tjeneste for leger, tannleger og farmasøyter, og er finansiert av reklame. De fleste sidene er lukket for andre enn medlemmene. Debattforumet er den mest populære tjenesten. 4600 av medlemmene har også lagt ut opplysninger om seg selv i en e-post data- base. Felleskatalogen, Cochrane og Medline er noen av de andre tjenestene som tilbys medlemmene i Finland.

www.slf.se

I Sverige arbeider to av informasjonsavdelingens tre medarbeidere med Internett, en oppgave de utfører i tillegg til andre arbeidsoppgaver. Da tjenesten ble utviklet, kjøpte foreningen et ferdig konsept fra en leverandør som laget layout og et oppdateringsverktøy. De har også kjøpt databaseløsning og flere tekniske finesser, deriblant et verktøy som gjør at underforeninger enkelt kan oppdatere egne hjemmesider. Sveriges Läkarförbunds nettsider er delvis åpne for publikum, med en lukket del for medlemmene og en lukket del for de tillitsvalgte.

Läkartidningen, den svenske legeforeningens tidsskrift, har egne hjemmesider – www.lakartidningen.se – som oppdateres i redaksjonen. De har flere tilbud utover enkelte av artiklene fra tidsskriftet, bl.a. en vikartjeneste, artikkelsøk i fulltekst fra 1996 og ferietjeneste (anslagstavlan) der medlemmene kan bestille eller avertere feriehus.

www.icemed.is

På Island ble hjemmeside for foreningen etablert for ett år siden. Lenker til lover, tidsskriftet og til Clinical Practice Guideline er noen av tjenestene på hjemmesidene, som er åpne for alle. Sekretariatet i Islands legeforening består av tre ansatte. Det er derfor begrenset hvor mye ressurser som kan legges i Internett-satsingen.

– Grete Strand, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler