Nordiske legeforeninger på Internett

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Internettsatsingen varierer mellom de nordiske landenes legeforeninger. Den danske legeforeningen stiller ien klasse for seg. Med 14 heltidsansatte og noe innleid hjelp er Internett blitt til en stor og viktiginformasjonskanal mot medlemmene.

  www.dadl.dk

  Den Almindelige Danske Lægeforening har utviklet en Internettjeneste for sine medlemmer, DADLNET, som i detvesentlige kun er åpen for medlemmene. Neste års budsjett for gratis Internett-abonnement, utvikling og drift av sideneer på 5,7 millioner danske kroner. Legeforeningens landsstyremøte tidligere i år var preget av generell misnøye medpengeforbruket i sekretariatet, men nettsatsingen ønsket representantene likevel å videreføre. Nettsidene blir myebrukt og nettredaksjonen fikk mye ros for tilbudet som er etablert. De danske legene fikk ved etableringen av DADLNET ijanuar i fjor tilbud om gratis Internett-abonnement, og det har ca. 11000 medlemmer benyttet seg av. Om lag 1000 unikebrukere logger seg på hver dag. DADLNET består av bl.a. medisinfortegnelse, debattforum, resymeer fra aviseneshelsenyheter, medlemsdatabase, og i tjenesten Erverv har medisinske firmaer tilgang til å reklamere for produktenesine.

  www.fimnet.fi

  I Finland er det et kommersielt selskap, eid av legeforeningen, som utvikler og oppdaterer legeforeningensInternett-sider. FIMnet er en tjeneste for leger, tannleger og farmasøyter, og er finansiert av reklame. De flestesidene er lukket for andre enn medlemmene. Debattforumet er den mest populære tjenesten. 4600 av medlemmene har ogsålagt ut opplysninger om seg selv i en e-post data- base. Felleskatalogen, Cochrane og Medline er noen av de andretjenestene som tilbys medlemmene i Finland.

  www.slf.se

  I Sverige arbeider to av informasjonsavdelingens tre medarbeidere med Internett, en oppgave de utfører i tillegg tilandre arbeidsoppgaver. Da tjenesten ble utviklet, kjøpte foreningen et ferdig konsept fra en leverandør som lagetlayout og et oppdateringsverktøy. De har også kjøpt databaseløsning og flere tekniske finesser, deriblant et verktøysom gjør at underforeninger enkelt kan oppdatere egne hjemmesider. Sveriges Läkarförbunds nettsider er delvis åpne forpublikum, med en lukket del for medlemmene og en lukket del for de tillitsvalgte.

  Läkartidningen, den svenske legeforeningens tidsskrift, har egne hjemmesider – www.lakartidningen.se – somoppdateres i redaksjonen. De har flere tilbud utover enkelte av artiklene fra tidsskriftet, bl.a. en vikartjeneste,artikkelsøk i fulltekst fra 1996 og ferietjeneste (anslagstavlan) der medlemmene kan bestille eller avertereferiehus.

  www.icemed.is

  På Island ble hjemmeside for foreningen etablert for ett år siden. Lenker til lover, tidsskriftet og til ClinicalPractice Guideline er noen av tjenestene på hjemmesidene, som er åpne for alle. Sekretariatet i Islands legeforeningbestår av tre ansatte. Det er derfor begrenset hvor mye ressurser som kan legges i Internett-satsingen.

  – Grete Strand, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media