Kronisk ikke-malign smerte - en allment utfordrende hybrid

Hanno T von, Spiechowicz J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Spesifikke myofascielle smertesyndromer i enkeltmuskler kan diagnostiseres og behandles uten bruk av høyteknologiske hjelpemidler, på alle nivåer i helsetjenesten. Usikkerhet knyttet til diagnostisering av kroniske smertetilstander er stor. Myofasciell dysfunksjon som smertemekanisme er ofte miskjent.

Som kronisk ikke-malign smerte forstås vanligvis “intraktabel” smerte av lang varighet - uten påvisbare objektive patologisk-anatomiske funn - og uten kjent perifer nociseptiv årsak. De store psykososiale konsekvenser og omkostninger som følger av intraktabel kronisk smerte, vekker interesse for diagnostisering av smertetilstander i førstelinjetjenesten, med henblikk på å forebygge kronisitet. Dagens praksis med tidlig henvisning videre har tatt oppmerksomhet bort fra den fysikalske undersøkelse ved første legekontakt. I kronikken skisseres forslag til hvordan helsetjenesten i dette nivået kan rettes mer mot behandling.

Anbefalte artikler