Kronisk ikke-malign smerte - en allment utfordrende hybrid

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Spesifikke myofascielle smertesyndromer i enkeltmuskler kan diagnostiseres og behandles uten bruk av høyteknologiskehjelpemidler, på alle nivåer i helsetjenesten. Usikkerhet knyttet til diagnostisering av kroniske smertetilstander erstor. Myofasciell dysfunksjon som smertemekanisme er ofte miskjent.

  Som kronisk ikke-malign smerte forstås vanligvis "intraktabel" smerte av lang varighet - uten påvisbare objektivepatologisk-anatomiske funn - og uten kjent perifer nociseptiv årsak. De store psykososiale konsekvenser og omkostningersom følger av intraktabel kronisk smerte, vekker interesse for diagnostisering av smertetilstander iførstelinjetjenesten, med henblikk på å forebygge kronisitet. Dagens praksis med tidlig henvisning videre har tattoppmerksomhet bort fra den fysikalske undersøkelse ved første legekontakt. I kronikken skisseres forslag til hvordanhelsetjenesten i dette nivået kan rettes mer mot behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media