Kreft hos organtransplanterte pasienter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Risikoen for å utvikle kreft er 3-5 ganger høyere hos organtransplanterte pasienter enn i den generelle befolkning.Risikoen for kreft synes å være relatert til totalmengden av immunsuppressive medikamenter. Mange kreftformer som ervanlige i normalbefolkningen, slik som kreft i bryst, lunge, prostata og corpus uteri, forekommer ikke signifikanthyppigere hos transplanterte. Epidermale hudkreftformer utgjør mer enn halvparten av alle krefttilfeller hosorgantransplanterte pasienter. Noen former for kreft hos transplanterte er assosiert med virusinfeksjoner, slik somlymfom, cervixcancer og Kaposis sarkom.

  Organtransplanterte pasienter bør undersøkes regelmessig med tanke på kreftutvikling. De bør være forsiktig medeksponering for UV-bestråling, som er en viktig årsaksfaktor ved hudkreft. Det introduseres stadig nye immunhemmendemedikamenter, og det er viktig å følge bivirkninger av disse, blant annet kreft.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media