Kreft hos organtransplanterte pasienter

Pfeffer PF Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Risikoen for å utvikle kreft er 3-5 ganger høyere hos organtransplanterte pasienter enn i den generelle befolkning. Risikoen for kreft synes å være relatert til totalmengden av immunsuppressive medikamenter. Mange kreftformer som er vanlige i normalbefolkningen, slik som kreft i bryst, lunge, prostata og corpus uteri, forekommer ikke signifikant hyppigere hos transplanterte. Epidermale hudkreftformer utgjør mer enn halvparten av alle krefttilfeller hos organtransplanterte pasienter. Noen former for kreft hos transplanterte er assosiert med virusinfeksjoner, slik som lymfom, cervixcancer og Kaposis sarkom.

Organtransplanterte pasienter bør undersøkes regelmessig med tanke på kreftutvikling. De bør være forsiktig med eksponering for UV-bestråling, som er en viktig årsaksfaktor ved hudkreft. Det introduseres stadig nye immunhemmende medikamenter, og det er viktig å følge bivirkninger av disse, blant annet kreft.

Anbefalte artikler