Informasjonsteknologi og journalrutiner ved sykehus i helseregion 2

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  For å lykkes med overgangen til elektroniske pasientjournaler er det viktig å strukturere, standardisere ogeffektivisere arbeidet med papirbasert pasientjournal.

  Vi har foretatt en spørreundersøkelse om bruk av informasjonteknologi og journalrutiner ved somatiske sykehus ihelseregion 2. Alle de 26 sykehusene som fikk tilsendt spørreskjema svarte.

  Ved de 26 sykehusene brukes seks ulike pasientadministrative systemer, seks laboratoriesystemer, seksradiologisystemer og ca. 20 forskjellige spesialistsystemer. Det brukes tre ulike journalsystemer tilpasientdokumentasjon ved 16 sykehus, ved de ti øvrige brukes tekstbehandlingssystemet Word. Muligheter til bruk avmaler, standardtekster og gjenbruk av tekst ble i liten grad benyttet. Informasjonsteknologi ble ikke benyttet vedsykepleiedokumentasjon. Mikrofilm er i bruk ved fire sykehus. To sykehus har døgnkontinuerlig skrivetjeneste.Dikteringssystemer er lite brukt. Det er få kontorfagledere ved de store sykehusene, og kontorfagledere, kontorledereog arkivledere er ulikt organisert. Sjeflegens ansvar for pasientjournalen gjenspeiles i liten grad i organiseringen avarbeidet med journalen.

  Undersøkelsen viser at det fortsatt gjenstår mye for å forbedre arbeidet med pasientjournalen og å oppnå ensamordnet og effektiv bruk av informasjonsteknologi på dette området.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media