Infeksjoner hos nyretransplanterte pasienter i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den normale inflammatoriske responsen ved en mikrobeinvasjon er hos organtransplanterte pasienter nedsatt pga. brukenav immunsuppressive medikamenter. Dette vanskeliggjør diagnostisering av infeksjonssykdommer. De første ukene etternyretransplantasjon utvikler en del pasienter urinveisinfeksjon, pneumoni, sårinfeksjon og infeksjoner relatert tilfremmedlegemer. En til fire måneder etter transplantasjonen dominerer opportunistiske infeksjoner ogcytomegalovirusinfeksjoner. Fra fire måneder etter transplantasjonen vil infeksjonsbildet vanligvis ikke være vesentligforskjellig fra det man ser ellers i befolkningen. Vellykket behandling av infeksjonssykdommer hos organtransplanterteer avhengig av tidlig diagnostikk og adekvat valg av terapi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media