Infeksjoner hos nyretransplanterte pasienter i Norge

Midtvedt K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Den normale inflammatoriske responsen ved en mikrobeinvasjon er hos organtransplanterte pasienter nedsatt pga. bruken av immunsuppressive medikamenter. Dette vanskeliggjør diagnostisering av infeksjonssykdommer. De første ukene etter nyretransplantasjon utvikler en del pasienter urinveisinfeksjon, pneumoni, sårinfeksjon og infeksjoner relatert til fremmedlegemer. En til fire måneder etter transplantasjonen dominerer opportunistiske infeksjoner og cytomegalovirusinfeksjoner. Fra fire måneder etter transplantasjonen vil infeksjonsbildet vanligvis ikke være vesentlig forskjellig fra det man ser ellers i befolkningen. Vellykket behandling av infeksjonssykdommer hos organtransplanterte er avhengig av tidlig diagnostikk og adekvat valg av terapi.

Anbefalte artikler