Hvordan sikre best mulig tilgang på organer for transplantasjon?

Lien B, Brekke IB Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Mangel på organer for transplantasjon er et globalt problem. I Norge økte ventelisten for nyretransplantasjon med 22% fra 1996 til 1998 til tross for at antall transplantasjoner i 1998 var det høyeste noensinne. Ventelisten for lungetransplantasjon økte med 129% i samme tidsrom.

Antall potensielle organgivere i befolkningen antas å være om lag 50 per million innbyggere per år. I Norge var gjennomsnittlig årlig donasjonsrate 15,8 per million innbyggere fra 1996 til 1998, men det var betydelig forskjell i donasjonsrate mellom de fem helseregionene. En viktig årsak til at donorpotensialet ikke utnyttes, er at helsepersonell ikke alltid oppfatter en døende pasient som mulig organgiver, eller at de av ulike grunner unnlater å iverksette de prosedyrer som organdonasjon krever. De fleste land inklusive Norge har iverksatt tiltak for å øke tilgangen på organer.

Organiseringen av donorvirksomheten ved det enkelte sykehus bør styrkes. Hvert sykehus bør oppnevne personer som har ansvar for skriftlige prosedyrer, fagutvikling, informasjon og veiledning. Regionsykehusene bør ha det overordnede ansvar for virksomheten innen helseregionene.

Anbefalte artikler