Hvordan sikre best mulig tilgang på organer for transplantasjon?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Mangel på organer for transplantasjon er et globalt problem. I Norge økte ventelisten for nyretransplantasjon med 22%fra 1996 til 1998 til tross for at antall transplantasjoner i 1998 var det høyeste noensinne. Ventelisten forlungetransplantasjon økte med 129% i samme tidsrom.

  Antall potensielle organgivere i befolkningen antas å være om lag 50 per million innbyggere per år. I Norge vargjennomsnittlig årlig donasjonsrate 15,8 per million innbyggere fra 1996 til 1998, men det var betydelig forskjell idonasjonsrate mellom de fem helseregionene. En viktig årsak til at donorpotensialet ikke utnyttes, er at helsepersonellikke alltid oppfatter en døende pasient som mulig organgiver, eller at de av ulike grunner unnlater å iverksette deprosedyrer som organdonasjon krever. De fleste land inklusive Norge har iverksatt tiltak for å øke tilgangen påorganer.

  Organiseringen av donorvirksomheten ved det enkelte sykehus bør styrkes. Hvert sykehus bør oppnevne personer som haransvar for skriftlige prosedyrer, fagutvikling, informasjon og veiledning. Regionsykehusene bør ha det overordnedeansvar for virksomheten innen helseregionene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media