Hudkomplikasjoner etter organtransplantasjon

Gjersvik PJ Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Organtransplanterte pasienter kan utvikle en rekke hudkomplikasjoner som følge av langvarig immunsuppressiv medikamentell behandling (prednisolon, azatioprin, ciklosporin). Komplikasjonene kan inndeles i effekter knyttet til immunsuppresjonen, slik som vanlige vorter, dermatofytose, premaligne lesjoner og hudkreft, og i preparatspesifikke effekter, slik som akne, rosacea og hypertrikose.

Organtransplanterte pasienter har en sterkt økt risiko for å utvikle hudkreft, spesielt plateepitelkarsinom, men også basalcellekarsinom, Kaposis sarkom og malignt melanom. Leger bør motivere og instruere organtransplanterte pasientene til å unngå unødig soleksponering, som er en viktig risikofaktor for hudkreft, og til å bruke solfaktorkrem og andre beskyttelsestiltak mot UV-stråling. Organtransplanterte pasienter med hudlesjoner som gir mistanke om malignitet, bør henvises til spesialist i hudsykdommer, og pasienter med fastslått hudkreftdiagnose bør følges opp med regelmessige kontroller.

Anbefalte artikler