Hudkomplikasjoner etter organtransplantasjon

Gjersvik PJ Om forfatteren

Sammendrag


Organtransplanterte pasienter kan utvikle en rekke hudkomplikasjoner som følge av langvarig immunsuppressiv medikamentell behandling (prednisolon, azatioprin, ciklosporin). Komplikasjonene kan inndeles i effekter knyttet til immunsuppresjonen, slik som vanlige vorter, dermatofytose, premaligne lesjoner og hudkreft, og i preparatspesifikke effekter, slik som akne, rosacea og hypertrikose.

Organtransplanterte pasienter har en sterkt økt risiko for å utvikle hudkreft, spesielt plateepitelkarsinom, men også basalcellekarsinom, Kaposis sarkom og malignt melanom. Leger bør motivere og instruere organtransplanterte pasientene til å unngå unødig soleksponering, som er en viktig risikofaktor for hudkreft, og til å bruke solfaktorkrem og andre beskyttelsestiltak mot UV-stråling. Organtransplanterte pasienter med hudlesjoner som gir mistanke om malignitet, bør henvises til spesialist i hudsykdommer, og pasienter med fastslått hudkreftdiagnose bør følges opp med regelmessige kontroller.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler