Hudkomplikasjoner etter organtransplantasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Organtransplanterte pasienter kan utvikle en rekke hudkomplikasjoner som følge av langvarig immunsuppressivmedikamentell behandling (prednisolon, azatioprin, ciklosporin). Komplikasjonene kan inndeles i effekter knyttet tilimmunsuppresjonen, slik som vanlige vorter, dermatofytose, premaligne lesjoner og hudkreft, og i preparatspesifikkeeffekter, slik som akne, rosacea og hypertrikose.

  Organtransplanterte pasienter har en sterkt økt risiko for å utvikle hudkreft, spesielt plateepitelkarsinom, menogså basalcellekarsinom, Kaposis sarkom og malignt melanom. Leger bør motivere og instruere organtransplantertepasientene til å unngå unødig soleksponering, som er en viktig risikofaktor for hudkreft, og til å bruke solfaktorkremog andre beskyttelsestiltak mot UV-stråling. Organtransplanterte pasienter med hudlesjoner som gir mistanke ommalignitet, bør henvises til spesialist i hudsykdommer, og pasienter med fastslått hudkreftdiagnose bør følges opp medregelmessige kontroller.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media