Epidemiologi og folkehelsespørsmål på Internett

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Supercourse er en samling «kurs» eller forelesninger som skal gi medisinstudenter og andre interesserteoversikt over epidemiologi og folkehelsespørsmål på Internett.

  Supercourse er et ikke-kommersielt nettsted der mange frivillige har gjort et stort dugnadsarbeid for å samle stoffom folkehelsespørsmål på Internett. Hovedmannen bak Supercourse er Ronald E. LaPorte ved University of Pittsburgh. – Enentusiastisk og nyttig provokatør, ifølge Erik Bjelke, Senter for epidemiologisk forskning, Universitetet i Bergen.

  Ved Universitetet i Bergen har man speilet dette nettstedet siden 1998. Det betyr at man ikke har tilgang til detvirkelige nettstedet, men at man går inn på en kopi som Universitetet i Bergen har på sin server. – Utennevneverdig bekjentgjørelse har vårt nettsted med Supercourse (http://www.uib.no/epid/supercourse/) hatt forholdsvis hyppig besøk. Sammenliknet medsvært mye annet er responstiden bra, lenkene vel oppdaterte, og det er lagt mye arbeid i å forenkle/redusere grafikkenslik at den ikke sinker unødig, forteller Bjelke. Verdens helseorganisasjon har et «datterkurs» som kan nås fra dennesiden eller på adressen http://www.who.int/pehsuper/

  «Kursene» eller temaene presenteres som små tekststykker, gjerne med tabeller eller enkle illustrasjoner og medhyperlenker til aktuelle nettsteder. Over 70 temaer er tilgjengelige, hvorav åtte er nye av året. Det er også fulltmulig å sende inn egne presentasjoner som skrives inn i en mal, og man kan bl.a. få hjelp til å produserePowerPoint-presentasjoner.

  – I tillegg til samfunnsmedisinere, personer i offentlig og administrativt helsearbeid, personer medundervisningsoppgaver i epidemiologi og interesse for telematikk i forebyggende helsearbeid, bør Supercourseinteressere dem som vil ha en vennlig innføring i bruken av Internett, som måtte være nysgjerrige overfor epidemiologiog folkehelsespørsmål – eller blir det gjennom introduksjonen til Internett. Begynnelsen av et medisinstudium er etgodt egnet starttidspunkt. Men sent er ikke for sent, mener Bjelke.

  – Kristin Green Nicolaysen,Nettredaksjonen

  JAMA i fulltekst

  Tidligere var kun utvalgte deler av tidsskriftet JAMA å finne på Internett (http://jama.ama-assn.org). Siden september er hele tidsskriftet gjort tilgjengelig ifulltekstversjon. Dette tilbudet er uten kostnader for brukerne, men gjelder kun for en begrenset periode. Det samme ertilfellet for samtlige av den amerikanske legeforeningens Archive Journals. Merk at du fritt kan abonnere påinnholdsfortegnelsen for samtlige av tidsskriftene.

  – Kristin Green Nicolaysen,Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media