Epidemiologi og folkehelsespørsmål på Internett

Artikkel

Supercourse er en samling «kurs» eller forelesninger som skal gi medisinstudenter og andre interesserte oversikt over epidemiologi og folkehelsespørsmål på Internett.

Supercourse er et ikke-kommersielt nettsted der mange frivillige har gjort et stort dugnadsarbeid for å samle stoff om folkehelsespørsmål på Internett. Hovedmannen bak Supercourse er Ronald E. LaPorte ved University of Pittsburgh. – En entusiastisk og nyttig provokatør, ifølge Erik Bjelke, Senter for epidemiologisk forskning, Universitetet i Bergen.

Ved Universitetet i Bergen har man speilet dette nettstedet siden 1998. Det betyr at man ikke har tilgang til det virkelige nettstedet, men at man går inn på en kopi som Universitetet i Bergen har på sin server. – Uten nevneverdig bekjentgjørelse har vårt nettsted med Supercourse (http://www.uib.no/epid/supercourse/) hatt forholdsvis hyppig besøk. Sammenliknet med svært mye annet er responstiden bra, lenkene vel oppdaterte, og det er lagt mye arbeid i å forenkle/redusere grafikken slik at den ikke sinker unødig, forteller Bjelke. Verdens helseorganisasjon har et «datterkurs» som kan nås fra denne siden eller på adressen http://www.who.int/pehsuper/

«Kursene» eller temaene presenteres som små tekststykker, gjerne med tabeller eller enkle illustrasjoner og med hyperlenker til aktuelle nettsteder. Over 70 temaer er tilgjengelige, hvorav åtte er nye av året. Det er også fullt mulig å sende inn egne presentasjoner som skrives inn i en mal, og man kan bl.a. få hjelp til å produsere PowerPoint-presentasjoner.

– I tillegg til samfunnsmedisinere, personer i offentlig og administrativt helsearbeid, personer med undervisningsoppgaver i epidemiologi og interesse for telematikk i forebyggende helsearbeid, bør Supercourse interessere dem som vil ha en vennlig innføring i bruken av Internett, som måtte være nysgjerrige overfor epidemiologi og folkehelsespørsmål – eller blir det gjennom introduksjonen til Internett. Begynnelsen av et medisinstudium er et godt egnet starttidspunkt. Men sent er ikke for sent, mener Bjelke.

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

JAMA i fulltekst

Tidligere var kun utvalgte deler av tidsskriftet JAMA å finne på Internett (http://jama.ama-assn.org). Siden september er hele tidsskriftet gjort tilgjengelig i fulltekstversjon. Dette tilbudet er uten kostnader for brukerne, men gjelder kun for en begrenset periode. Det samme er tilfellet for samtlige av den amerikanske legeforeningens Archive Journals. Merk at du fritt kan abonnere på innholdsfortegnelsen for samtlige av tidsskriftene.

– Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler