Brystkreftrisiko og andre sykdommer - hvor sterkt bør den fremheves?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I helseopplysningen settes søkelyset på risiko for brystkreft. For kvinner generelt er risikoen for å dø avkardiovaskulære sykdommer (hjerteinfarkt eller hjerneslag) før 65 års alder imidlertid større. For alle dødsfall før 80års alder er de kardiovaskulære sykdommer dominerende årsak. Også når det gjelder dødsfall før 55 års alder, er andredødsårsaker enn brystkreft viktige. Utsiktene til primær forebygging av brystkreft er i dag ikke gode. Vi mener derforat man i større grad bør legge vekt på andre sykdommer som både er en større risiko for kvinners helse og som i størregrad kan forebygges.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media