Brystkreftrisiko og andre sykdommer - hvor sterkt bør den fremheves?

Schirmer H, Jacobsen BK Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I helseopplysningen settes søkelyset på risiko for brystkreft. For kvinner generelt er risikoen for å dø av kardiovaskulære sykdommer (hjerteinfarkt eller hjerneslag) før 65 års alder imidlertid større. For alle dødsfall før 80 års alder er de kardiovaskulære sykdommer dominerende årsak. Også når det gjelder dødsfall før 55 års alder, er andre dødsårsaker enn brystkreft viktige. Utsiktene til primær forebygging av brystkreft er i dag ikke gode. Vi mener derfor at man i større grad bør legge vekt på andre sykdommer som både er en større risiko for kvinners helse og som i større grad kan forebygges.

Anbefalte artikler