Arvelig kolorektalcancer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Om lag 13% av all kolorektalcancer kan være arvelig. Dette tilsvarer cirka 300 nye tilfeller i året i Norge.Kolorektalcancer kan helbredes ved tidlig diagnose og behandling. Koloskopi med polyppektomi antas å fjerne forstadiettil cancer og kan derved være forebyggende. Det er derfor viktig å tilby familiene en grundig utredning og ettilfredsstillende kontrollopplegg. Årsaken til fem arvelige syndromer med kolorektalcancer er nå funnet. Det dreier segom familiær adenomatøs polypose, hereditær ikke-polypøs kolorektalcancer, Cowdens syndrom, Peutz-Jeghers syndrom ogjuvenil polypose. Disse utgjør til sammen inntil 3% av all kolorektalcancer. Når familiens mutasjon er kjent, kanmedlemmene tilbys prediktiv gentesting. Det er en forutsetning at nødvendig helsetilbud er tilgjenglig for dem som harhøy risiko for sykdom. Med hensyn til profylaktiske tiltak foreligger det eksperimentelle og epidemiologiske data somviser at ikke-steroide antiinflammatoriske midler og ikke-absorberbar fiber kan ha en forebyggende effekt. Virksomhetenbør evalueres for snarest mulig å få erfaringstall for resultatet av de tiltak som innføres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media