Arvelig kolorektalcancer

Stormorken AT, Apold J, Heimdal K, Møller P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Om lag 13% av all kolorektalcancer kan være arvelig. Dette tilsvarer cirka 300 nye tilfeller i året i Norge. Kolorektalcancer kan helbredes ved tidlig diagnose og behandling. Koloskopi med polyppektomi antas å fjerne forstadiet til cancer og kan derved være forebyggende. Det er derfor viktig å tilby familiene en grundig utredning og et tilfredsstillende kontrollopplegg. Årsaken til fem arvelige syndromer med kolorektalcancer er nå funnet. Det dreier seg om familiær adenomatøs polypose, hereditær ikke-polypøs kolorektalcancer, Cowdens syndrom, Peutz-Jeghers syndrom og juvenil polypose. Disse utgjør til sammen inntil 3% av all kolorektalcancer. Når familiens mutasjon er kjent, kan medlemmene tilbys prediktiv gentesting. Det er en forutsetning at nødvendig helsetilbud er tilgjenglig for dem som har høy risiko for sykdom. Med hensyn til profylaktiske tiltak foreligger det eksperimentelle og epidemiologiske data som viser at ikke-steroide antiinflammatoriske midler og ikke-absorberbar fiber kan ha en forebyggende effekt. Virksomheten bør evalueres for snarest mulig å få erfaringstall for resultatet av de tiltak som innføres.

Anbefalte artikler