Arvelig brystkreft i Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Familier med brystkreft er i 11 år blitt utredet av genetiker ved Det Norske Radiumhospital og Haukeland Sykehus basertpå vurdering av tidligere forekomst av kreft i slekten. Kvinner med betydelig økt risiko er blitt fulgt opp vedpoliklinikkene ved de aller fleste store norske sykehus. Genene BRCA1 og BRCA2 ble identifisert i 1994-95. Selv om deter beskrevet flere hundre forskjellige mutasjoner i disse genene, synes genforandringene hos et betydelig antall av denorske familiene å være forårsaket av et fåtall hyppige mutasjoner. Dette skyldes den norske befolkningsstrukturen oger et resultat av at befolkningen ble svært redusert under svartedauden etterfulgt av en sterk ekspansjon.Mutasjonsanalyse er nå tatt i bruk for å identifisere familier med arvelig brystkreft i Norge. Slike analyser børtilbys alle kvinner med brystkreft eller eggstokkreft uansett alder og familiehistorie. Analysene bør i første omgangbegrenses til påvisning av hyppig forekommende mutasjoneri BRCA1.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media