Arvelig brystkreft i Norge

Heimdal K, Apold J, Mæhle L, Dørum A, Møller P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Familier med brystkreft er i 11 år blitt utredet av genetiker ved Det Norske Radiumhospital og Haukeland Sykehus basert på vurdering av tidligere forekomst av kreft i slekten. Kvinner med betydelig økt risiko er blitt fulgt opp ved poliklinikkene ved de aller fleste store norske sykehus. Genene BRCA1 og BRCA2 ble identifisert i 1994-95. Selv om det er beskrevet flere hundre forskjellige mutasjoner i disse genene, synes genforandringene hos et betydelig antall av de norske familiene å være forårsaket av et fåtall hyppige mutasjoner. Dette skyldes den norske befolkningsstrukturen og er et resultat av at befolkningen ble svært redusert under svartedauden etterfulgt av en sterk ekspansjon. Mutasjonsanalyse er nå tatt i bruk for å identifisere familier med arvelig brystkreft i Norge. Slike analyser bør tilbys alle kvinner med brystkreft eller eggstokkreft uansett alder og familiehistorie. Analysene bør i første omgang begrenses til påvisning av hyppig forekommende mutasjoneri BRCA1.

Anbefalte artikler