Tvillingstudier i psykiatrien

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tvillingforskning i medisin og psykologi har blomstret de siste tiår. Etter en kort metodediskusjon gis det i denneartikkelen en oversikt over psykiatriske studier, særlig norske, som har gitt viktige bidrag til arv-miljø-forskningen.De nordiske undersøkelsene på dette felt er viktige fordi man her ofte har vært i stand til å koble nasjonaletvillingregistre med sykdomsregistre. Dette har særlig hatt betydning ved beregning av konkordanstall, som angirstyrken av den genetiske komponent.

  Tvillingforskning viser at den genetiske komponent er særlig sterk ved Alzheimers sykdom, manisk-depressiv (bipolar)lidelse, schizofreni og barneautisme. Genetiske faktorer spiller en mindre rolle ved alminnelige depresjoner, angst ogsomatiseringsforstyrrelser samt alkoholmisbruk. Fordi konkordanstallene er lave hos eneggede tvillinger ved de flestesykdommer, må miljøfaktorene også være viktige.

  Tvillingforskningens begrensninger diskuteres. Arveligheten av en sykdom er ikke nødvendigvis en konstant størrelse,men vil kunne endres med samfunnsforholdene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media