Radiologisk intervensjon i galleveiene utført ved et sentralsykehus

Bjerkeset OA, Fjetland L, Tollefsen I, Løvås J, Svihus R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1987-96 ble det ved Røntgenavdelingen, Sentralsjukehuset i Rogaland foretatt 131 diagnostiske perkutane transhepatiske kolangiografier (PTC) på til sammen 103 pasienter med okklusjonsicterus. Samtidig ble det gjennomført 54 intervensjonsprosedyrer av typen perkutan innleggelse av intern galledrenasje (stent) (PTBD) og 53 perkutane eksterne galledrenasjer via eksternt dren (PTED). 89 pasienter (86%) hadde malign sykdom. PTC-undersøkelsen ble foretatt gjennomlysningsveiledet eller ultralydveiledet. En 15 cm lang 8 Fr plaststent ble anvendt som intern galledrenasje, og et 60 cm langt 6,6 Fr kateter ble anvendt som ekstern drenasje. Ved kombinert ekstern/intern drenasje ble et 60 cm langt 8,4 Fr kateter benyttet.

Det ble registrert 24 prosedyrebetingede komplikasjoner (23%). Åtte av komplikasjonene var alvorlige med blant annet tre duodenalperforasjoner. Tre pasienter (2,5%) døde som følge av prosedyren. 11 av 51 stentbehandlede pasienter (20%) døde innen 30 dager etter utført prosedyre. Gjennomsnittlig funksjonstid for intern stent var 128 dager.

Vesentlige fremskritt innen radiologisk intervensjon har endret behandlingen av pasienter med okklusjonsicterus. Vi mener at endoskopisk galledrenasje bør være førstevalg. Vårt materiale viser at perkutan transhepatisk galledrenasje er et godt alternativ i de tilfeller hvor endoskopisk behandling ikke lykkes.

Anbefalte artikler