Radiologisk intervensjon i galleveiene utført ved et sentralsykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1987-96 ble det ved Røntgenavdelingen, Sentralsjukehuset i Rogaland foretatt 131 diagnostiske perkutanetranshepatiske kolangiografier (PTC) på til sammen 103 pasienter med okklusjonsicterus. Samtidig ble det gjennomført 54intervensjonsprosedyrer av typen perkutan innleggelse av intern galledrenasje (stent) (PTBD) og 53 perkutane eksternegalledrenasjer via eksternt dren (PTED). 89 pasienter (86%) hadde malign sykdom. PTC-undersøkelsen ble foretattgjennomlysningsveiledet eller ultralydveiledet. En 15 cm lang 8 Fr plaststent ble anvendt som intern galledrenasje, oget 60 cm langt 6,6 Fr kateter ble anvendt som ekstern drenasje. Ved kombinert ekstern/intern drenasje ble et 60 cmlangt 8,4 Fr kateter benyttet.

  Det ble registrert 24 prosedyrebetingede komplikasjoner (23%). Åtte av komplikasjonene var alvorlige med blant annettre duodenalperforasjoner. Tre pasienter (2,5%) døde som følge av prosedyren. 11 av 51 stentbehandlede pasienter (20%)døde innen 30 dager etter utført prosedyre. Gjennomsnittlig funksjonstid for intern stent var 128 dager.

  Vesentlige fremskritt innen radiologisk intervensjon har endret behandlingen av pasienter med okklusjonsicterus. Vimener at endoskopisk galledrenasje bør være førstevalg. Vårt materiale viser at perkutan transhepatisk galledrenasje eret godt alternativ i de tilfeller hvor endoskopisk behandling ikke lykkes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media