Psykiatriske synspunkter på "amalgamsykdom"

Kringlen E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I løpet av de siste 25 år har man sett pasienter med forskjellige uspesifikke symptomer som smerte, tretthet, konsentrasjonsvansker, hodepine, smerter i muskler og ledd som har tilskrevet sine plager tannfyllinger av amalgam.

Undersøkelser av slike pasienter viser at det dreier seg om en heterogen gruppe. En rekke av dem har emosjonelle problemer og psykiske lidelser i form av angstforstyrrelse, depresjon eller somatoform lidelse. Noen har også en udiagnostisert somatisk lidelse. Det finnes imidlertid ingen bevis for at amalgamfyllinger kan være årsak til symptomene.

Anbefalte artikler