Populær kunnskapsprøve på Internett

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har vært ca. 4 600 oppslag på Tidsskriftets kunnskapsprøver på Internett siden lanseringen i april. De nikunnskapsprøvene er besøkt ca. 660 ganger hver, det vil si at ca. 70 har testet sine kunnskaper daglig. Statistikkenviser også at de besøkende har kommet igjen flere ganger, idet det er registrert mer enn fem besøk i gjennomsnitt perbruker.

  Tidsskriftets kunnskapsprøver på Internett er knyttet til serien Noe å lære av. De er utformet med en kasuistikk ogsju spørsmål med to svaralternativer hver. Dersom man svarer feil, kommer det frem en lenke til den tilhørendeartikkelen i Noe å lære av-serien. Hele artikkelen kan leses på Internett og riktig svar finnes i teksten.

  Kunnskapsprøvene vil komme på Internett sammen med artikler i serien Noe å lære av utover høsten. Fra 10. april til20. august er det laget ni kunnskapsprøver med varierende vanskelighetsgrad og forskjellige problemstillinger. Prøveneer først og fremst rettet mot allmennpraktikere. Test kunnskapene dine her: http://dnlfquiz.tangen.no/

  - Grete Strand, Tidsskriftet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media