Populær kunnskapsprøve på Internett

Artikkel

Det har vært ca. 4 600 oppslag på Tidsskriftets kunnskapsprøver på Internett siden lanseringen i april. De ni kunnskapsprøvene er besøkt ca. 660 ganger hver, det vil si at ca. 70 har testet sine kunnskaper daglig. Statistikken viser også at de besøkende har kommet igjen flere ganger, idet det er registrert mer enn fem besøk i gjennomsnitt per bruker.

Tidsskriftets kunnskapsprøver på Internett er knyttet til serien Noe å lære av. De er utformet med en kasuistikk og sju spørsmål med to svaralternativer hver. Dersom man svarer feil, kommer det frem en lenke til den tilhørende artikkelen i Noe å lære av-serien. Hele artikkelen kan leses på Internett og riktig svar finnes i teksten.

Kunnskapsprøvene vil komme på Internett sammen med artikler i serien Noe å lære av utover høsten. Fra 10. april til 20. august er det laget ni kunnskapsprøver med varierende vanskelighetsgrad og forskjellige problemstillinger. Prøvene er først og fremst rettet mot allmennpraktikere. Test kunnskapene dine her: http://dnlfquiz.tangen.no/

- Grete Strand, Tidsskriftet

Anbefalte artikler