Perkutan galleblæredrenasje ved akutt kolecystitt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Perkutan kolecystektomi har i løpet av de siste 10-15 år erstattet kirurgisk behandling ved akutt kolecystitt hospasienter under intensivbehandling og hos kirurgiske høyrisikopasienter. Vi ønsket å evaluere drenasjene utført vedLillehammer fylkessykehus. Artikkelen omtaler 32 drenasjer utført i løpet av de siste tre år. Tekniske problemer ogkomplikasjoner under og etter prosedyren ble registrert. I et materiale med forholdsvis få prosedyrer per radiolog, varalle primært vellykkede. Ingen alvorlige, prosedyrerelaterte komplikasjoner oppstod. Drendislokasjon forekom i fem av32 tilfeller, noe som ikke er høyere enn hva andre har rapportert. Vi konkluderer med at hos denne høyrisikogruppen erperkutan kolecystostomi ved akutt kolecystitt en sikker prosedyre ved vårt sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media