Perkutan galleblæredrenasje ved akutt kolecystitt

Bakke K, Navjord D, Nilsen BH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Perkutan kolecystektomi har i løpet av de siste 10-15 år erstattet kirurgisk behandling ved akutt kolecystitt hos pasienter under intensivbehandling og hos kirurgiske høyrisikopasienter. Vi ønsket å evaluere drenasjene utført ved Lillehammer fylkessykehus. Artikkelen omtaler 32 drenasjer utført i løpet av de siste tre år. Tekniske problemer og komplikasjoner under og etter prosedyren ble registrert. I et materiale med forholdsvis få prosedyrer per radiolog, var alle primært vellykkede. Ingen alvorlige, prosedyrerelaterte komplikasjoner oppstod. Drendislokasjon forekom i fem av 32 tilfeller, noe som ikke er høyere enn hva andre har rapportert. Vi konkluderer med at hos denne høyrisikogruppen er perkutan kolecystostomi ved akutt kolecystitt en sikker prosedyre ved vårt sykehus.

Anbefalte artikler