Parvovirus B19 som årsak til akutt artritt

Trøseid M, Gerlyng P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Parvovirus B19 kan forårsake erythema infectiosum (den femte barnesykdom), akutt og kronisk artritt, aplastiske kriser ved kronisk hemolytisk anemi, kronisk anemi ved immunsvikt og hydrops foetalis ved graviditet. Vi presenterer to pasienter med akutt artritt forårsaket av parvovirus. Begge hadde symmetrisk synovitt i ankel- og håndledd. Pasient 1 gjennomgikk en katarralsk fase med utslett før leddsymptomene debuterte. Pasient 2 hadde kun symptomer fra ledd. Parvovirusartritten er vanligvis selvbegrensende, men kan utvikle seg til et kronisk sykdomsbilde, til forveksling likt revmatoid artritt. Parvovirus hører med som en av flere differensialdiagnoser både ved akutt og kronisk artritt.

Anbefalte artikler