Parvovirus B19 som årsak til akutt artritt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Parvovirus B19 kan forårsake erythema infectiosum (den femte barnesykdom), akutt og kronisk artritt, aplastiske kriserved kronisk hemolytisk anemi, kronisk anemi ved immunsvikt og hydrops foetalis ved graviditet. Vi presenterer topasienter med akutt artritt forårsaket av parvovirus. Begge hadde symmetrisk synovitt i ankel- og håndledd. Pasient 1gjennomgikk en katarralsk fase med utslett før leddsymptomene debuterte. Pasient 2 hadde kun symptomer fra ledd.Parvovirusartritten er vanligvis selvbegrensende, men kan utvikle seg til et kronisk sykdomsbilde, til forveksling liktrevmatoid artritt. Parvovirus hører med som en av flere differensialdiagnoser både ved akutt og kronisk artritt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media