Nyrebiopsier og videokonferanser

Apeland T, Dale A, Bostad L, Solsvik J, Iversen BM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Årlig tas det ca. 400 nyrebiopsier ved norske sykehus. Disse registreres ved Det Norske Nyrebiopsiregisteret, som er lokalisert til Haukeland Sykehus. Registeret har som mål å sikre en enhetlig vurdering av biopsiene og å fungere som en referanseenhet innenfor norsk nefrologi. Verdien av registerets arbeid ville øke dersom man kunne gi en interaktiv tilbakemelding via videokonferanser med den enkelte nyreseksjon. Fra januar 1997 har man derfor etablert slik service mellom Haukeland Sykehus og sentralsykehusene i Sogn og Fjordane og Rogaland. Det er brukt standard videokonferanseutstyr for PC. Dette samarbeidet har ført nyreseksjonene på Vestlandet sammen i en større enhet, og det har vært til gjensidig nytte.

Anbefalte artikler