Nyrebiopsier og videokonferanser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Årlig tas det ca. 400 nyrebiopsier ved norske sykehus. Disse registreres ved Det Norske Nyrebiopsiregisteret, som erlokalisert til Haukeland Sykehus. Registeret har som mål å sikre en enhetlig vurdering av biopsiene og å fungere som enreferanseenhet innenfor norsk nefrologi. Verdien av registerets arbeid ville øke dersom man kunne gi en interaktivtilbakemelding via videokonferanser med den enkelte nyreseksjon. Fra januar 1997 har man derfor etablert slik servicemellom Haukeland Sykehus og sentralsykehusene i Sogn og Fjordane og Rogaland. Det er brukt standardvideokonferanseutstyr for PC. Dette samarbeidet har ført nyreseksjonene på Vestlandet sammen i en større enhet, og dethar vært til gjensidig nytte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media