Kryptokokkmeningitt hos pasient uten kjent disponerende sykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Infeksjon med gjærsoppen Cryptococcus neoformans er en sjelden, men velkjent superinfeksjon ved AIDS-sykdom og vedimmunsuppresjon på grunn av behandling eller malign sykdom. Vi beskriver et tilfelle av kryptokokkmeningitt hos enikke-immunsupprimert pasient. Initiale symptomer var slapphet, depresjon og hodepine. Korrekt diagnose ble stilt etterto uker ved mikroskopisk undersøkelse av spinalvæske. Da var sykdommen langt fremskreden, og pasienten døde etter seksdager til tross for antimykotisk behandling. Sykehistorien illustrerer hvor vanskelig det kan være å stille diagnosenkryptokokkmeningitt. Psykiatriske symptomer er ofte de første kliniske manifestasjonene. Det gis en generell oversiktover epidemiologi, patogenese og behandling ved kryptokokkose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media