Kryptokokkmeningitt hos pasient uten kjent disponerende sykdom

Christensen A, Eikenæs E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Infeksjon med gjærsoppen Cryptococcus neoformans er en sjelden, men velkjent superinfeksjon ved AIDS-sykdom og ved immunsuppresjon på grunn av behandling eller malign sykdom. Vi beskriver et tilfelle av kryptokokkmeningitt hos en ikke-immunsupprimert pasient. Initiale symptomer var slapphet, depresjon og hodepine. Korrekt diagnose ble stilt etter to uker ved mikroskopisk undersøkelse av spinalvæske. Da var sykdommen langt fremskreden, og pasienten døde etter seks dager til tross for antimykotisk behandling. Sykehistorien illustrerer hvor vanskelig det kan være å stille diagnosen kryptokokkmeningitt. Psykiatriske symptomer er ofte de første kliniske manifestasjonene. Det gis en generell oversikt over epidemiologi, patogenese og behandling ved kryptokokkose.

Anbefalte artikler