Kloners identitet

Evers K Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


En vanlig årsak til uro vedrørende kloning skyldes troen på at kloning frembringer identiske individer. Dette er en fundamental misforståelse. Begrepet identitet er flertydig og det å påstå at kloning produserer identiske individer, er ikke meningsfullt før identitetsbegrepet klargjøres. Denne fremstillingen skiller mellom numerisk og kvalitativ, relasjonell og indre identitet, og begrunner hvorfor kloning ikke kan innebære at to individer er identiske.

Et populært argument mot kloning er at vi har rett til en unik identitet. Denne innvendingen impliserer enten den (urimelige) retten til ikke å være en enegget tvilling, eller antar (uriktig) at kloning medfører noe annet enn genetisk identitet. I begge tilfeller er argumentet uholdbart.

Anbefalte artikler