Kloners identitet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En vanlig årsak til uro vedrørende kloning skyldes troen på at kloning frembringer identiske individer. Dette er enfundamental misforståelse. Begrepet identitet er flertydig og det å påstå at kloning produserer identiske individer, erikke meningsfullt før identitetsbegrepet klargjøres. Denne fremstillingen skiller mellom numerisk og kvalitativ,relasjonell og indre identitet, og begrunner hvorfor kloning ikke kan innebære at to individer er identiske.

  Et populært argument mot kloning er at vi har rett til en unik identitet. Denne innvendingen impliserer enten den(urimelige) retten til ikke å være en enegget tvilling, eller antar (uriktig) at kloning medfører noe annet enngenetisk identitet. I begge tilfeller er argumentet uholdbart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media