Hvorfor øker hyppigheten av allergi i industrialiserte land mer enn i utviklingsland?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På bakgrunn av den økende prevalens av allergisk sykdom i populasjoner med en "vestlig livsstil" har den britiskeepidemiologen David Strachan fremsatt den såkalte hygienehypotesen. Frykt for bakterier og virus, overrenslighet,moderne vaksinasjonsprogrammer, få barn i hver familie og økende urbanisering kan være faktorer som innebærer begrensetimmunologisk erfaring for barn. Gastrointestinal mikroflora endres på grunn av endret ernæring (prosessert mat, kunstigsøtningsstoff) og bruk av antibiotika. Vaksiner erstatter infeksjoner som immunologiske stimuli, og sammen med "vestliglivsstil" gir disse faktorene en CD4-positiv hjelpecelledeviasjon med allergifremmende effekt. En stadig økendepolarisering av CD4-positive hjelpeceller med cytokinproduksjon dominert av CD4-positive hjelpeceller type 2 er særliguheldig for personer med en genetisk predisposisjon for allergi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media