Hvorfor øker hyppigheten av allergi i industrialiserte land mer enn i utviklingsland?

Holen E, Elsayed S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


På bakgrunn av den økende prevalens av allergisk sykdom i populasjoner med en “vestlig livsstil” har den britiske epidemiologen David Strachan fremsatt den såkalte hygienehypotesen. Frykt for bakterier og virus, overrenslighet, moderne vaksinasjonsprogrammer, få barn i hver familie og økende urbanisering kan være faktorer som innebærer begrenset immunologisk erfaring for barn. Gastrointestinal mikroflora endres på grunn av endret ernæring (prosessert mat, kunstig søtningsstoff) og bruk av antibiotika. Vaksiner erstatter infeksjoner som immunologiske stimuli, og sammen med “vestlig livsstil” gir disse faktorene en CD4-positiv hjelpecelledeviasjon med allergifremmende effekt. En stadig økende polarisering av CD4-positive hjelpeceller med cytokinproduksjon dominert av CD4-positive hjelpeceller type 2 er særlig uheldig for personer med en genetisk predisposisjon for allergi.

Anbefalte artikler