Geriatri - stort behov og få spesialister

Pettersen R Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


I FNs eldreår 1999 er det 25 år siden Norsk geriatrisk forening fikk status som spesialforening i Den norske lægeforening, og året etter ble geriatri godkjent som grenspesialitet i indremedisin. Det gis et kort historisk overblikk over fagets utvikling i Norge og dets nære tilknytning til det gerontologiske miljø, både nasjonalt og nordisk. Pionerene omtales særskilt. Behovet for geriatrisk ekspertise i forhold til befolkningsutviklingen og de nåværende ressurser påpekes, og faglige og helsepolitiske aspekter i debatten om spesialitetens innhold og form trekkes frem.

Anbefalte artikler