Geriatri - stort behov og få spesialister

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I FNs eldreår 1999 er det 25 år siden Norsk geriatrisk forening fikk status som spesialforening i Den norskelægeforening, og året etter ble geriatri godkjent som grenspesialitet i indremedisin. Det gis et kort historiskoverblikk over fagets utvikling i Norge og dets nære tilknytning til det gerontologiske miljø, både nasjonalt ognordisk. Pionerene omtales særskilt. Behovet for geriatrisk ekspertise i forhold til befolkningsutviklingen og denåværende ressurser påpekes, og faglige og helsepolitiske aspekter i debatten om spesialitetens innhold og form trekkesfrem.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media