Er fastlegesystemet mer krevende for kvinnelige enn for mannlige leger?

Skogsholm A, Hasvold T Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


I perioden 1993-96 har Sosial- og helsedepartementet prøvd ut og evaluert en fastlegeordning i fire norske kommuner. I debatten i fagmiljøet hevdet noen av de kvinnelige legene tidlig i forsøksperioden at ordningen hadde ført til økt arbeidsbelastning. Vi ønsket å undersøke opplevelsen av arbeidsbelastning i forsøksordningen og finne eventuelle forklarende faktorer for rapportert økt arbeidsbelastning.

I februar 1995 arbeidet 110 mannlige og 41 kvinnelige leger i fastlegeordningen. Ca. 50% av legene rapporterte at arbeidsbelastningen var for stor, men det var ingen signifikant forskjell mellom mannlige og kvinnelige leger. 52% av de mannlige og 82% av de kvinnelige legene rapporterte at arbeidsbelastningen hadde økt etter innføringen av fastlegeordningen (p < 0,05). Av de analyserte forklarende faktorer var det kun kvinnedominerte lister hos kvinnelige leger som var signifikant assosiert med stor arbeidsbelastning.

Anbefalte artikler