Er fastlegesystemet mer krevende for kvinnelige enn for mannlige leger?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1993-96 har Sosial- og helsedepartementet prøvd ut og evaluert en fastlegeordning i fire norske kommuner. Idebatten i fagmiljøet hevdet noen av de kvinnelige legene tidlig i forsøksperioden at ordningen hadde ført til øktarbeidsbelastning. Vi ønsket å undersøke opplevelsen av arbeidsbelastning i forsøksordningen og finne eventuelleforklarende faktorer for rapportert økt arbeidsbelastning.

  I februar 1995 arbeidet 110 mannlige og 41 kvinnelige leger i fastlegeordningen. Ca. 50% av legene rapporterte atarbeidsbelastningen var for stor, men det var ingen signifikant forskjell mellom mannlige og kvinnelige leger. 52% avde mannlige og 82% av de kvinnelige legene rapporterte at arbeidsbelastningen hadde økt etter innføringen avfastlegeordningen (p < 0,05). Av de analyserte forklarende faktorer var det kun kvinnedominerte lister hoskvinnelige leger som var signifikant assosiert med stor arbeidsbelastning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media